Trắc nghiệm ôn tập

Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?

Câu hỏi:

Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?

A.
Penixilin, amoxilin.

B.
Vitamin C, glucozơ.

C.
Seduxen, moocphin.

D.
Thuốc cảm pamin, paradol.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!