Tổng hợp

Lỗ về vốn là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Lỗ về vốn (capital loss) là gì?

Lỗ về vốn là gì?

Bạn đang xem: Lỗ về vốn là gì?

Lỗ về vốn (capital loss) Khái niệm ám chỉ trường hợp một tài sản nào đó giảm so với giá mua ban đầu, ngược với lãi về vốn.

Lỗ về vốn (capital loss) là khái niệm ám chỉ trường hợp một tài sản nào đó giảm so với giá mua ban đầu, ngược với lãi về vốn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lỗ về vốn là tổn thất phát sinh khi một tài sản vốn, chẳng hạn như đầu tư hoặc bất động sản, giảm giá trị. Khoản lỗ này không được ghi nhận cho đến khi tài sản được bán với giá thấp hơn giá mua ban đầu. Lỗ về vốn về cơ bản là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán tài sản khi giá bán thấp hơn giá mua. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư đã mua một căn nhà với giá 250.000 đô la và bán nhà năm năm sau đó với số tiền 200.000 đô la, nhà đầu tư sẽ nhận một khoản lỗ vốn là 50.000 đô la.

Đối với các mục đích thuế thu nhập cá nhân, lợi nhuận vốn có thể bị “san bằng” bởi các khoản lỗ vốn. Khi một vị thế được thanh lý cho một mức giá bán nhỏ hơn giá mua, thu nhập chịu thuế được giảm trên cơ sở tiền mặt. Khoản lỗ ròng hơn 3.000 đô la có thể được chuyển sang thuế năm sau để bù trừ lãi hoặc giảm trực tiếp thu nhập chịu thuế. Các khoản lỗ đáng kể được chuyển sang các năm tiếp theo cho đến khi số tiền thua lỗ được trừ hết.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!