Giải bài tập

Lai một cặp tính trạng: Giải Bài 1,2,3,4 trang 10 SGK Sinh 9

Bài 2 : Lai một cặp tính trạng và Giải bài 1,2,3,4 trang 10 SGK Sinh 9 Chương 1.

Bài 1:  Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân lùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

Bạn đang xem: Lai một cặp tính trạng: Giải Bài 1,2,3,4 trang 10 SGK Sinh 9

–       Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.

–        Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.

–       Thể dị hợp : Chứa cặp gen tương ứng khác nhau (Aa).


Bài 2:  Phát biểu nội dung của định luật phân li.

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.


Bài 3:  Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li và tổ hợp của cặp gen quy định cặp tính trạng thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.


Bài 4: Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá FỊ giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thể nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

Gen a quy định mắt đỏ

Sơ đồ lai : P: mắt đen x mắt đỏ

G :                A                 aa

G p1:          Aa      x     Aa

F1: 1A :1a1A:1a

F2: 1AA : 2aa
1AA :2Aaa : 1aa

3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Lai một cặp tính trạng: Bài 1,2,3,4 trang 10 SGK Sinh 9″ state=”close”]

Bài 2 : Lai một cặp tính trạng và Giải bài 1,2,3,4 trang 10 SGK Sinh 9 Chương 1.

Bài 1:  Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân lùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

–       Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.

–        Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.

–       Thể dị hợp : Chứa cặp gen tương ứng khác nhau (Aa).


Bài 2:  Phát biểu nội dung của định luật phân li.

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.


Bài 3:  Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li và tổ hợp của cặp gen quy định cặp tính trạng thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.


Bài 4: Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá FỊ giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thể nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

Gen a quy định mắt đỏ

Sơ đồ lai : P: mắt đen x mắt đỏ

G :                A                 aa

G p1:          Aa      x     Aa

F1: 1A :1a1A:1a

F2: 1AA : 2aa
1AA :2Aaa : 1aa

3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!