Trắc nghiệm ôn tập

Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch của dãy nào sau đây?

Câu hỏi:

Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch của dãy nào sau đây?

A.
NaCl, AlCl3, ZnCl2.

B.
Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl.

C.
MgSO4, CuSO4, AgNO3.  

D.
AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch của dãy nào sau đây?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch của dãy nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!