Tổng hợp

Khuyến khích đầu tư là gì?

Cùng Monica tìm hiểu khuyến khích đầu tư (investment incentives) là gì?

Khuyến khích đầu tư là gì?

Bạn đang xem: Khuyến khích đầu tư là gì?

Kích thích đầu tư (investment incentives) là biện pháp mà chính phủ hoặc chính quyền địa phương thực hiện nhằm khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vốn nói chung hay vào một khu vực nhất định.

Khuyến khích đầu tư là gì?

Kích thích đầu tư (investment incentives) là biện pháp mà chính phủ hoặc chính quyền địa phương thực hiện nhằm khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vốn nói chung hay vào một khu vực nhất định.

Kích thích đầu tư có thể là trợ cấp vốn miễn giảm thuế hay tọa cơ sở hạ tầng thuận lợi. Sự cần thiết của những biện pháp này có thể suy ra từ mục tiêu của chính phủ, chẳng hạn cắt giảm thất nghiệp, ưu tiên phát triển một số vùng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các hình thức khuyến khích đầu tư ở Việt Nam

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế, giảm thuế

Giảm thuế 

Ưu đã về thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Miễn thuế

Giảm thuế

Hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ đào tạo

Hỗ trợ đầu tư phát triển và dịch vụ đầu tư

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất

Phương thức đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất

Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghệ cao

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!