Lớp 3

Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản

Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã có rất nhiều vị anh hùng nổi tiếng. Trong đó, Trần Quốc Toản là một tấm gương đáng để chúng ta học tập. Vì vậy, Monica sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 3: Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản.

Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản
Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản

Nội dung của tài liệu bao gồm 3 đoạn văn mẫu lớp 3, được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Mời bạn đọc tham khảo để có thêm được ý tưởng cho bài viết của mình.

Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản – Mẫu 1

Trần Quốc Toản là vị anh hùng nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Ông đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, và hy sinh khi còn rất trẻ. Em đã từng đọc được câu chuyện về Trần Quốc Toản. Khi vua Trần Nhân Tông mở hội, cùng các quan bàn chuyện chống quân Nguyên. Vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ nên không cho vào dự. Ông cảm thấy tức giận mà bóp nát quả cam trong tay lúc nào không hay. Câu chuyện về Trần Quốc Toản đã thể hiện được tấm lòng yêu nước của một vị anh hùng dân tộc. Ông chính là tấm gương để chúng em học hỏi và noi theo.

Bạn đang xem: Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản

Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản – Mẫu 2

Em rất ngưỡng mộ vị anh hùng Trần Quốc Toản. Một con người trẻ tuổi, nhưng dũng cảm. Thấy sứ giặc ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận. Khi biết nhà vua bàn việc dưới thuyền, cậu đã xô lính để xuống thuyền xin vua cho đánh. Nhà vua thấy cậu còn trẻ nên không trách phạt, còn ban cho một quả cam. Khi trở về, Quốc Toản cho mọi người xem thì quả cam đã nát từ bao giờ. Trần Quốc Toản chính là một tấm gương để em học hỏi, noi theo.

Kể về người anh hùng Trần Quốc Toản – Mẫu 3

Đất nước Việt Nam có rất nhiều vị anh hùng nổi tiếng. Nhưng em cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục nhất là Trần Quốc Toản. Giặc Nguyên cho sứ thần giả vờ mượn đường để xâm chiến nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận. Trong lúc nhà vua và các quan đang bàn việc dưới thuyền, ông đã xô lính để xuống thuyền xin vua cho đánh. Lúc đó, Quốc Toản vẫn còn nhỏ. Nhà vua thấy vậy nên không trách phạt, còn ban cho một quả cam. Khi trở về, Quốc Toản cho mọi người xem thì quả cam đã nát từ bao giờ. Câu chuyện này đã cho thấy tấm lòng yêu nước, cũng như sự dũng cảm của Trần Quốc Toản.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!