Giáo viên

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 8 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 8 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Hóa học 8 năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Hóa học 8 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phân phối chương trình Hóa học 8 theo Công văn 5512

Năm học: 2022 – 2023

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hóa học 8 năm 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần( 34 tiết)

Tuần

Tiết

TÊN CHƯƠNG, BÀI DẠY

GHI CHÚ

………..

HỌC KỲ I

1

Tiết 1

Mở đầu môn hóa học.

Chương I: Chất – Nguyên tử – Phân tử

1

Tiết 2

Chất

2

Tiết 3

Chất

Tiết 4

Bài thực hành 1

Không dạy thí nghiệm 1

3

Tiết 5

Nguyên tử

– Không dạy mục 3 và phần ghi nhớ.

– Bỏ bài tập 4 và 5.

Tiết 6

Nguyên tố hóa học

Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Tiết 7

Nguyên tố hóa học

Tiết 8

Đơn chất, hợp chất, phân tử

Dạy mục I ,II

5

Tiết 9

Đơn chất, Hợp chất, Phân tử

– Dạy mục III

Không dạy mục IV và phần ghi nhớ.

– Bỏ bài tập 8.

Tiết 10

Bài luyện tập 1

6

Tiết 11

Công thức hóa học.

Tiết 12

Hóa trị

Dạy mục I, II.1

7

Tiết 13

Hóa trị

Dạy mục II.2

Tiết 14

Bài luyện tập 2.

Chương II: Phản ứng hoá học

8

Tiết 15

Sự biến đổi chất

Mục II.b Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm

Tiết 16

Phản ứng hóa học

Dạy mục I, II, III.

9

Tiết 17

Phản ứng hóa học

Dạy mục IV và luyện tập

Tiết 18

Bài thực hành 3

10

Tiết 19

Luyện tập

Tiết 20

Kiểm tra giữa kì I

11

Tiết 21

Định luật bảo toàn khối lượng,

Tiết 22

Phương trình hóa học

Dạy mục I

12

Tiết 23

Phương trình hóa học

Dạy mục II và luyện tập

Tiết 24

Bài luyện tập 3

Chương III: Mol và tính toán hoá học

13

Tiết 25

Mol

Tiết 26

Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol

14

Tiết 27

Luyện tập

Tiết 28

Tỉ khối của chất khí.

15

Tiết 29

Tính theo công thức hóa học.

Dạy mục 1

Tiết 30

Tính theo công thức hóa học.

Dạy mục 2

16

Tiết 31

Tính theo phương trình hóa học.

Dạy mục 1

Tiết 32

Tính theo phương trình hóa học.

– Dạy mục 2.

– Bỏ bài tập 4 và 5.

17

Tiết 33

Bài luyện tập 4

Tiết 34

Ôn tập học kì I

18

Tiết 35

Ôn tập học kì I

Tiết 36

Kiểm tra học kì I

HỌC KỲ II

Chương IV: Oxi. Không khí

Chủ đề: Oxi

19

Tiết 37

Tính chất của oxi

Dạy mục I

Tiết 38

Tính chất của oxi

Dạy mục II

Mục II.1.b. Với photpho

Khuyến khích học sinh tự đọc phần thí nghiệm

với photpho

20

Tiết 39

Sự oxi hóa, Phản ứng hóa hợp, Ứng dụng của oxi

Tiết 40

Oxit

21

Tiết 41

Điều chế oxi, Phản ứng phân hủy

– Dạy mục I và III

Đọc thêm mục II

– bỏ bài tập 2

Tiết 42

Không khí – Sự cháy

Dạy mục I.1.2 và I.3, II. 3.

Mục II.1. Sự cháy

Mục II. 2. Sự oxi hóa chậm

Tự học có hướng dẫn

22

Tiết 43

Bài luyện tập 5

Tiết 44

Bài thực hành 4

Chương V: Hiđro. Nước

23

Tiết 45

Tính chất – ứng dụng của hidro

Dạy mục I, II.1.

Tiết 46

Tính chất – ứng dụng của hidro

Dạy mục II.2.3, III

24

Tiết 47

Điều chế hiđro – Phản ứng thế

– Dạy mục I.1 và mục II

– Đọc thêm mục I.2

Tiết 48

Bài thực hành 5

Bài tập 5*

Không yêu cầu học sinh làm

25

Tiết 49

Bài luyện tập 6

Bài tập 5*

Không yêu cầu học sinh làm

Tiết 50

Luyện tập: Oxi – Hidro – Nước

26

Tiết 51

Kiểm tra giữa kì II

Tiết 52

Nước

Dạy mục I

27

Tiết 53

Nước

Dạy mục II, III.

Tiết 54

Axit – Bazơ – Muối

Dạy mục I, II

28

Tiết 55

Axit – Bazơ – Muối

Dạy mục III và luyện tập.

Tiết 56

Bài luyện tập 7

29

Tiết 57

Bài thực hành 6

Chương VI: Dung dịch

Tiết 58

Dung dịch

30

Tiết 59

Độ tan của một chất trong nước

Tiết 60

Nồng độ dung dịch

Dạy mục 1

31

Tiết 61

Nồng độ dung dịch

Dạy mục 2

Tiết 62

Pha chế dung dịch

Dạy mục I

Bài tập 5* . Không yêu cầu học sinh làm

32

Tiết 63

Bài luyện tập 10

– Bỏ bài tập 6

Tiết 64

Bài thực hành 7

33,34,35

Tiết 65, 66, 67, 68, 69

Ôn tập học kì II

Tiết 70

Kiểm tra học kì II

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!