Giáo viên

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Hóa học lớp 10 gồm 70 tiết và Chuyên đề Hóa học 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Hóa học 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: giáo án Hóa học 10 sách Cánh diều.

1. Phân phối chương trình Hóa 10 học kì 1

TRƯỜNG THPT ………..

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Cánh diều

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I, NẰM HỌC 2022-2023

Môn: Hóa học 10 – Bộ sách: Cánh Diều

Học kỳ I : 18 tuần (5/9/2022 – 5/01/2023)

Số tiết chính khóa : 18 × 2 = 36 tiết

Số tiết chuyên đề : 18 × 1 = 18 tiết

Tổng : 54 tiết

Thời điểm

Tiết

Nội dung kiến thức

Ghi chú

Tuần 1

(5/9-10/9)

1-2

Bài 1: Nhập môn hóa học

Chủ đề 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ (13 tiết)

3

Bài 2: Thành phần của nguyên tử

Tuần 2

(12/9-17/9)

4

Bài 2: (tiếp)

5-6

Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học

Bài 2: Phản ứng hạt nhân

Tuần 3

(19/9-24/9)

7

Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học

Bài 2: Phản ứng hạt nhân

8-9

Bài 3: Nguyên tố hóa học

Tuần 4

(26/9-01/10)

10

Bài 3: (tiếp)

KTTX

11-12

Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

Tuần 5

(03/10-8/10)

13-14

Bài 4: (tiếp)

15

Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron

Tuần 6

(10/10-15/10)

16-18

Bài 5: (tiếp)

Tuần 7

(17/10-22/10)

19

Bài 5: (tiếp)

20

Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

21

Kiểm tra giữa học kỳ I

Tuần 8

(24/10-29/10)

Chủ đề 2: BẢNG TUẦN HOÀN

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (9 tiết)

22-24

Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

KTTX

Tuần 9

(31/10-5/11)

25-27

Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

Tuần 10

(7/11-12/11)

28

Bài 7: (tiếp)

29-30

Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Tuần 11

(14/11-19/11)

Chủ đề 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC (12 tiết)

31-32

Bài 9: Quy tắc octet

33

Bài 10: Liên kết ion

Tuần 12

(21/11-26/11)

34

Bài 10: (tiếp)

35-36

Bài 11: Liên kết cộng hóa trị

Tuần 13

(28/11-03/12)

37-38

Bài 11: (tiếp)

39

Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Tuần 14

(5/12-8/12)

40

Bài 12: (tiếp)

41-42

Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học

Bài 1: Liên kết hóa học và hình học phân tử

Tuần 15

(10/12-15/12)

43-45

Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học

Bài 1: Liên kết hóa học và hình học phân tử

Tuần 16

(17/12-22/12)

46

Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học

Bài 1: Liên kết hóa học và hình học phân tử

47

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I

48

Kiểm tra cuối học kỳ I

Tuần 17

(24/12-29/12)

Chủ đề 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ (4 tiết)

49

Bài 13: Phản ứng oxi hóa-khử

50-51

Bài 13: (tiếp)

Tuần 18

(31/12-5/01)

52

Bài 13: (tiếp)

Chủ đề 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC (8 tiết)

53-54

Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy

2. Phân phối chương trình Hóa 10 học kì 2

Học kỳ II : 17 tuần (16/01/2023 – 18/5/2023)

Số tiết chính khóa : 17 × 2 = 34 tiết

Số tiết chuyên đề : 17 × 1 = 17 tiết

Tổng : 51 tiết

Thời điểm

Tiết

Nội dung kiến thức

Ghi chú

Tuần 19

(16/01-21/01)

55-56

Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy

18/01: 27 Tết

57

Bài 15: Ý nghĩa và cách tính enthalpy của phản ứng hóa học

23/01-28/01 (Mồng 02 – mồng 7)

TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO

Tuần 20

(30/01-4/2)

58-60

Bài 15: (tiếp)

Tuần 21

(6/2-11/2)

61-63

Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học

Bài 3: Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học

Tuần 22

(13/2-18/2)

64-66

Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học

Bài 4: Enthalpy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

KTTX

Tuần 23

(20/2-25/2)

67-69

Chuyên đề 10.2: Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ

Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy và nổ

Tuần 24

(27/2-4/3)

70-72

Chuyên đề 10.2: Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ

Bài 6: Hóa học về phản ứng cháy và nổ

Tuần 25

(6/3-11/3)

73-75

Chuyên đề 10.2: Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ

Bài 7: Phòng chống và xử lí cháy nổ

Tuần 26

(13/3-18/3)

76

Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

77

Kiểm tra giữa học kỳ II

Chủ đề 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

(6 tiết)

78

Bài 16: Tốc độ phản ứng hóa học

Tuần 27

(20/3-25/3)

79-81

Bài 16: (tiếp)

Tuần 28

(27/3-01/4)

82-83

Bài 16: (tiếp)

KTTX

Chủ đề 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (10 tiết)

84

Bài 17: Nguyên tố và đơn chất halogen

Tuần 29

(03/4-8/4)

85-87

Bài 17: (tiếp)

Tuần 30

(10/4-15/4)

88-90

Bài 17: (tiếp)

KTTX

Tuần 31

(17/4-22/4)

91-93

Bài 18: Hydrogen halide và hydrohalic acid

Tuần 32

(24/4-29/4)

94-96

Chuyên đề 10.3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử

Tuần 33

(01/5-6/5)

97-99

Chuyên đề 10.3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

Bài 9: Thực hành thí nghiệm hóa học ảo

01/5: Quốc tế Lao động

Tuần 34

(8/5-13/5)

100-102

Chuyên đề 10.3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

Bài 10: Tính tham số cấu trúc và năng lượng của phân tử

Tuần 35

(15/5-18/5)

103

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

104

Kiểm tra cuối học kỳ II

105

Tổng kết cuối năm

…………

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!