Trắc nghiệm ôn tập

I can choose the most ______  course for myself.

Câu hỏi:

I can choose the most ______  course for myself.

A.
appropriate

B.
unsuitable

C.
fixed

D.
matched

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: I can choose the most ______  course for myself.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: I can choose the most ______  course for myself.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!