Tổng hợp

Hợp đồng trao đổi hiện vật là gì?

Cùng Monica tìm hiểu hợp đồng trao đổi hiện vật (barter agreement) là gì?

Hợp đồng trao đổi hiện vật là gì?

Bạn đang xem: Hợp đồng trao đổi hiện vật là gì?

Hợp đồng trao đổi hiện vật là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.

Hợp đồng trao đổi hiện vật là gì?

Hợp đồng trao đổi hiện vật (barter agreement) là hợp đồng (hay hiệp định) giữa các nước, thường là những nước gặp khó khăn trong cán cân thanh toán, về trao đổi trực tiếp một lượng hàng hóa nhất định để lấy lượng hàng hóa tương đương, không có sự trung gian của hệ thống tài chính quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hợp đồng trao đổi hiện vật là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. Bản chất của hợp đồng trao đổi hiện vật là hai hợp đồng mua bán, tuy nhiên việc thanh toán ở đây không phải bằng tiền mà bằng hiện vật. Tài sản đem ra trao đổi ở đây phải thuộc quyền sở hữu của các bên. Khi trao đổi nếu tài sản đem trao đổi có giá trị khác nhau thì các bên phải thanh toán phần chênh lệch cho nhau.

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng trao đổi hiện vật

Hợp đồng trao đổi hiện vật có 2 đặc điểm pháp lý:

Hợp đồng trao đổi hiện vật là hợp đồng song vụ

Sau khi giao kết hợp đồng, mỗi bên đều có quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Các bên đều có quyền yêu cầu bên kia chuyển vật cũng như chuyển quyền sở hữu. Các bên có nghĩa vụ chuyển vật cho nhau. Nếu có chênh lệch gia trị thì bên có tài sản có giá trị lớn hơn có quyền yêu cầu bên kí thanh toán phần chênh lệch.

Hợp đồng trao đổi hiện vật là hợp đồng có đền bù

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự trao đổi tài sản và quyền sở hữu tài sản của hai bên cho nhau. Các tài sản đưa ra trao đổi là lợi ích mà các bên hướng tới. Khi các bên nhận được đầy đủ tài sản trao đổi thì hợp đồng chấm dứt.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!