Tổng hợp

Hợp đồng cho thuê là gì? Đặc điểm của Hợp đồng cho thuê tài sản

Cùng Monica tìm hiểu Hợp đồng cho thuê (lease) là gì? Đặc điểm của Hợp đồng cho thuê tài sản

Hợp đồng cho thuê là gì? Đặc điểm của Hợp đồng cho thuê tài sản

Bạn đang xem: Hợp đồng cho thuê là gì? Đặc điểm của Hợp đồng cho thuê tài sản

Hợp đồng cho thuê (lease) là hợp đồng hợp pháp theo đó người chủ sở hữu của một tài sản, chẳng hạn tòa nhà hay cỗ máy, trao cho ai đó quyền sử dụng tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định để đổi lấy tiền thuê định kỳ.

Hợp đồng cho thuê là gì?

Hợp đồng cho thuê (lease) là hợp đồng hợp pháp theo đó người chủ sở hữu của một tài sản, chẳng hạn tòa nhà hay cỗ máy, trao cho ai đó quyền sử dụng tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định để đổi lấy tiền thuê định kỳ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đặc điểm của Hợp đồng cho thuê tài sản

Luôn là hợp đồng có đền bù

Mục đích của bên thuê là nhằm được sử dụng tài sản của người khác trong một thời hạn nhất định, ngược lại, bên cho thuê hướng tới việc thu được một khoản tiền khi cho người khác sử dụng tài sản của mình. Vì vậy, khi hợp đồng thuê được xác lập thì mỗi bên đều chuyển giao cho nhau những lợi ích, trong đó, bên cho thuê chuyển giao cho bên thuê quyền khai thác công dụng của tài sản, bên thuê chuyển giao cho bên cho thuê một khoản tiền (tiền thuê tài sản).

Có thể là hợp đồng ưng thuận, có thể là hợp đồng thực tế

Do pháp luật hiện hành không có quy định khác về thời điểm có hiệu lực của các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản, đồng thời qua tính chất của hợp đồng thuê tài sản nên có thể nói rằng, tùy từng trường hợp mà hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng ưng thuận hay họp đồng thực tế. Nếu các bên không có thỏa thuận khác về thời điểm có hiệu lực thì hợp đồng thuê tài sản là một hợp đồng ưng thuận bởi tại thời điểm giao kết, họp đồng đã phát sinh hiệu lực dù tài sản thuê chưa được chuyển giao thực tế. Nếu các bên đã thỏa thuận hợp đồng chỉ có hiệu lực khi bên cho thuê đã chuyển giao tài sản thuê cho bên thuê thì hợp đồng đó là một hợp đồng thực tế.

Là hợp đồng song vụ

Từ thời điểm có hiệu lực, các bên trong hợp đồng thuê tài sản đều có quyền và nghĩa vụ đối với nhau.

Ngoài ra, về đối tượng của hợp đồng thuê tài sản, tài sản thuê phải tồn tại ở dạng vật và phải là vật không tiêu hao.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!