Trắc nghiệm ôn tập

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp

Câu hỏi:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp) vào nước, thu được 500 ml dung dịch Y có  pH  =  13  và  0,224  lít  khí (đktc). Sục từ từ đến hết 1,008 lít (đktc) khí CO2 vào Y thu được khối lượng kết tủa là 

A.
0,985 gam.  

B.
1,970 gam.  

C.
6,895 gam.  

D.
0,788 gam. 

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp

Quy đổi X thành \(\left\{ \begin{array}{l}
Na:xmol\\
Ba:ymol\\
O:zmol
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = {n_{O{H^ – }}} = 0,05\\
x + 2y = 2z + 0,01.2\\
16z = 0,10435.(23x + 137y + 16z)
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,03\\
y = 0,01\\
z = 0,015
\end{array} \right.\)

Khi cho CO2 tác dụng với Y, có: \(T = 1,11 \to {n_{C{O_3}^{2 – }}} = 0,05 – 0,045 = 0,005mol \to m = 0,985(g)\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!