Trắc nghiệm ôn tập

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 25 kV. Biết độ lớn điện tích electron là 1,6.

Câu hỏi:

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 25 kV. Biết độ lớn điện tích electron là 1,6.10–19 C, vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s, và hằng số Plăng là 6,625.10–34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là 

A.
6,625.1018 Hz.         

B.
4,65.1016 Hz.                 

C.
6,04.1018 Hz.             

D.
5,625.1017 Hz.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 25 kV. Biết độ lớn điện tích electron là 1,6.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 25 kV. Biết độ lớn điện tích electron là 1,6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!