Tổng hợp

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi (Association of African central banks – AACB) là gì?

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi là gì?

Bạn đang xem: Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi là gì?

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi được thành lập năm 1968 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngân hàng trung ương và các nước châu Phi trong lĩnh vực chinh sách tiền tệ, hoạt động tài chính và ngân hàng.

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi (Association of African central banks – AACB) được thành lập năm 1968 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngân hàng trung ương và các nước châu Phi trong lĩnh vực chinh sách tiền tệ, hoạt động tài chính và ngân hàng. Nó giúp các ngân hàng trung ương và định chế tài chính châu Phi trong việc hoạch định chính sách thanh toán và thỏa thuận tài chính giữa các nước châu Phi. Ngoài ra, nó còn thu thập và công bố số liệu về tài trợ xuất khẩu và các hệ thống thanh toán tiểu khu vực ở châu Phi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!