Trắc nghiệm ôn tập

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhất là từ thời

Câu hỏi:

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhất là từ thời gian nào sau đây?  

A.
Sau giải phóng miền Nam (1975). 

B.
Trước đổi mới đất nước (1986). 

C.
Sau khi gia nhập ASEAN (1995).  

D.
Sau khi gia nhập WTO (2007).

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhất là từ thời

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhất là từ thời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!