Tổng hợp

Hao mòn là gì? Sự khác nhau giữa hao mòn và khấu hao tài sản cố định.

Cùng Monica tìm hiểu Hao mòn (wear and tear) là gì? Sự khác nhau giữa hao mòn (wear and tear) và khấu hao tài sản cố định.

Hao mòn là gì? Sự khác nhau giữa hao mòn và khấu hao tài sản cố định.

Bạn đang xem: Hao mòn là gì? Sự khác nhau giữa hao mòn và khấu hao tài sản cố định.

Hao mòn (wear and tear) là sự giảm dần hiệu quả và giá trị tài sản dùng trong sản xuất trong quá trình sử dụng.

Hao mòn là gì?

Hao mòn (wear and tear) là sự giảm dần hiệu quả và giá trị tài sản dùng trong sản xuất trong quá trình sử dụng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự khác nhau giữa hao mòn và khấu hao tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định Khấu hao tài sản cố định

Hao mòn TSCĐ: là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định đó do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên, do tiến bộ khoa học ký thuật,… trong quá trình hoạt động của tài sản cố định

Khấu hao TSCĐ: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của tài sản

Hao mòn là hiện tượng khách quan, tài sản sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ bị hao mòn dưới tác động của môi trường. Hao mòn làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của tài sản Khấu hao là biện pháp mang tính chủ quan của nhà quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của tài sản. Khấu hao là ghi nhận sự giảm gía của tài sản
Hao mòn là đặc tính tự nhiên của hàng hóa,giá trị của chúng sẽ bị giảm dần theo thời gian sử dụng Khấu hao là phương pháp con người sử dụng để quy đổi tỷ lệ hao mòn ra giá trị tiền tệ. Khấu hao có thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ hao mòn thực tế

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!