Tổng hợp

Hạn chế tín dụng là gì?

Cùng Monica tìm hiểu hạn chế tín dụng (credit restrictions) là gì?

Hạn chế tín dụng là gì?

Bạn đang xem: Hạn chế tín dụng là gì?

Hạn chế tín dụng (credit restrictions) là các biện pháp do cơ quan hữu trách về tiền tệ đưa ra để hạn chế hay cắt giảm khối lượng tín dụng mà các ngân hàng thương mại hoặc định chế tài chính khác cung cấp.

Hạn chế tín dụng (credit restrictions) là các biện pháp do cơ quan hữu trách về tiền tệ đưa ra để hạn chế hay cắt giảm khối lượng tín dụng mà các ngân hàng thương mại hoặc định chế tài chính khác cung cấp.

Hạn chế tín dụng có thể tồn tại dưới dạng nghiệp vụ thị trường mở hay thay đổi lãi suất chiết khấu, tức không có sự can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các định chế tài chính. Tuy nhiên khi cần thiết, cơ quan hữu trách về tiền tệ cũng có thể yêu cầu các ngân hàng thương mại và định chế tài chính khác tuân thủ những hạn mức hay tiêu chuẩn cụ thể nào đó trong quá trình cho vay của mình. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!