Giải bài tập

Giải đề toán 2 trang 88 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi ?

Bài đề kiểm tra hình học chương 2 SBT Toán lớp 11. Giải đề toán 2 trang 88. Câu 1: Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi…; Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi ?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O và cho M  là một điểm thay đổi trên cạnh SC. Một mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và song song với BD.

Câu 1. ( 3 điểm)

Bạn đang xem: Giải đề toán 2 trang 88 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi ?

Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi.

Câu 2. ( 3 điểm)

Mặt phẳng (P) cắt SB, SD lần lượt tại E và F.  Hãy xác định các điểm F và F.

Câu 3. ( 4 điểm)

Gọi I, J lần lượt là giao điểm của ME với CB và MF với CD. Chứng minh ba điểm  I, A, J thẳng hàng.

Câu 1.

Mặt phẳng (P)  qua A và song song với BD nên (P) sẽ cắt (ABCD)  theo giao tuyến d đi qua A và song song với BD. A và BD cố định nên d cố định.

Câu 2.

Gọi \(K = AM \cap SO\). Mặt phẳng (P) đi qua K và song song với BD  nên cắt (SBD) theo giao tuyến d’ đi qua K và song song với BD. Vậy qua K, ta vẽ d’ song song với BD. Đường thẳng d’ cắt SB và SD lần lượt tại E và F. Đây là các điểm cần tìm.

Câu 3.

 (h.2.82) Ta có A, I, J là ba điểm chung của hai mặt phẳng (P) và (ABCD) nên chúng thẳng hàng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Giải đề toán 2 trang 88 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi ?” state=”close”]
Bài đề kiểm tra hình học chương 2 SBT Toán lớp 11. Giải đề toán 2 trang 88. Câu 1: Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi…; Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi ?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O và cho M  là một điểm thay đổi trên cạnh SC. Một mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và song song với BD.

Câu 1. ( 3 điểm)

Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi.

Câu 2. ( 3 điểm)

Mặt phẳng (P) cắt SB, SD lần lượt tại E và F.  Hãy xác định các điểm F và F.

Câu 3. ( 4 điểm)

Gọi I, J lần lượt là giao điểm của ME với CB và MF với CD. Chứng minh ba điểm  I, A, J thẳng hàng.

Câu 1.

Mặt phẳng (P)  qua A và song song với BD nên (P) sẽ cắt (ABCD)  theo giao tuyến d đi qua A và song song với BD. A và BD cố định nên d cố định.

Câu 2.

Gọi \(K = AM \cap SO\). Mặt phẳng (P) đi qua K và song song với BD  nên cắt (SBD) theo giao tuyến d’ đi qua K và song song với BD. Vậy qua K, ta vẽ d’ song song với BD. Đường thẳng d’ cắt SB và SD lần lượt tại E và F. Đây là các điểm cần tìm.

Câu 3.

 (h.2.82) Ta có A, I, J là ba điểm chung của hai mặt phẳng (P) và (ABCD) nên chúng thẳng hàng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!