Giải bài tập

Giải Bài trắc nghiệm 4.1 – 4.5 trang 37 SBT Hóa 10: Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình gì?

Bài 17 Phản ứng oxi hóa khử Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài trắc nghiệm 4.1 – 4.5 trang 37 Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài trắc nghiệm trang 37 bài 17 Phản ứng oxi hóa khử Sách bài tập (SBT) Hóa học 10. Câu 4.1: Phản ứng…

Bài trắc nghiệm 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5

4.1. Phản ứng  \(\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \, + 1{\rm{e}} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} \)biểu thị quá trình nào sau đây ?

Bạn đang xem: Giải Bài trắc nghiệm 4.1 – 4.5 trang 37 SBT Hóa 10: Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình gì?

A. Quá trình oxi hoá.                           B. Quá trình khử.

C. Quá trình hoà tan.                           D. Quá trình phân huỷ.

4.2. Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình

A. thu electron.                                       B. nhường electron.

C. kết hợp với oxi.                                   D. khử bỏ oxi.

4.3.Số mol electron cần dùng để khử 0,75 mol \( A1_2O_3\) thành Al là

A. 0,5 mol.                                                     B. 1,5 moi.

C. 3,0 mol.                                                     D. 4,5 mol.

4.4. Trong phản ứng : \(2Na + C{l_2} \to 2NaCl\), các nguyên tử Na

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

4.5. Cho phản ứng :

 \({M_2}{O_x} + HN{O_3} \to M{(N{O_3})_3} + …\)

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trao đổi khi x có giá trị là

AX = 1                                    B. X = 2.

C. X = 1 hoặc X =2                    D. X = 3.

ĐÁP ÁN:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

B

B

D

A

D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài trắc nghiệm 4.1 – 4.5 trang 37 SBT Hóa 10: Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình gì?” state=”close”]Bài 17 Phản ứng oxi hóa khử Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài trắc nghiệm 4.1 – 4.5 trang 37 Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài trắc nghiệm trang 37 bài 17 Phản ứng oxi hóa khử Sách bài tập (SBT) Hóa học 10. Câu 4.1: Phản ứng…

Bài trắc nghiệm 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5

4.1. Phản ứng  \(\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \, + 1{\rm{e}} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} \)biểu thị quá trình nào sau đây ?

A. Quá trình oxi hoá.                           B. Quá trình khử.

C. Quá trình hoà tan.                           D. Quá trình phân huỷ.

4.2. Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình

A. thu electron.                                       B. nhường electron.

C. kết hợp với oxi.                                   D. khử bỏ oxi.

4.3.Số mol electron cần dùng để khử 0,75 mol \( A1_2O_3\) thành Al là

A. 0,5 mol.                                                     B. 1,5 moi.

C. 3,0 mol.                                                     D. 4,5 mol.

4.4. Trong phản ứng : \(2Na + C{l_2} \to 2NaCl\), các nguyên tử Na

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

4.5. Cho phản ứng :

 \({M_2}{O_x} + HN{O_3} \to M{(N{O_3})_3} + …\)

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trao đổi khi x có giá trị là

AX = 1                                    B. X = 2.

C. X = 1 hoặc X =2                    D. X = 3.

ĐÁP ÁN:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

B

B

D

A

D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!