Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 86 SBT Sinh 11: Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là gì ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 86 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 15: Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là…; các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là gì ?

15. Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là

A. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 86 SBT Sinh 11: Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là gì ?

B. kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

C.  kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

D.  ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

16. Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn

A. sinh trưởng.

B. ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam),

C.  tirôxin.

D.  ơstrôgen (nam) và testostêrôn (nữ).

17. Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là

A. juvenin, ecđixơn.

B. tirôxin, juvenin, ecđixơn.

C.  ecđixơn, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

D.  juvenin, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

18. Ở giai đoạn trẻ em, hoocmôn sinh trưởng tiết ra quá ít sẽ dẫn đến

A. mất bản năng sinh dục.

B. trở thành người khổng lồ.

C.  trừ thành người bé nhỏ.

D.  não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.

19. Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không có đủ hoocniôn

A. sinh trưởng                                                       B. tirôxin.

C. ơstrôgen.                                                           D. testostêrôn.

20. Trong sinh trưởng và phát triển ở động vật, nếu thiếu coban thì gia súc sẽ mắc bệnh thiếu máu ác tính, dẫn tới giảm sinh trưởng. Hiện tượng trên là ảnh hưởng của nhân tố

A. thức ăn.                                                              B. độ ẩm.

C. nhiệt độ.                                                              D. ánh sáng.

ĐÁP ÁN

15

16

17

18

19

20

A

B

A

D

B

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 86 SBT Sinh 11: Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là gì ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 86 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 15: Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là…; các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là gì ?

15. Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là

A. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

B. kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

C.  kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

D.  ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

16. Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn

A. sinh trưởng.

B. ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam),

C.  tirôxin.

D.  ơstrôgen (nam) và testostêrôn (nữ).

17. Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là

A. juvenin, ecđixơn.

B. tirôxin, juvenin, ecđixơn.

C.  ecđixơn, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

D.  juvenin, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng.

18. Ở giai đoạn trẻ em, hoocmôn sinh trưởng tiết ra quá ít sẽ dẫn đến

A. mất bản năng sinh dục.

B. trở thành người khổng lồ.

C.  trừ thành người bé nhỏ.

D.  não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.

19. Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không có đủ hoocniôn

A. sinh trưởng                                                       B. tirôxin.

C. ơstrôgen.                                                           D. testostêrôn.

20. Trong sinh trưởng và phát triển ở động vật, nếu thiếu coban thì gia súc sẽ mắc bệnh thiếu máu ác tính, dẫn tới giảm sinh trưởng. Hiện tượng trên là ảnh hưởng của nhân tố

A. thức ăn.                                                              B. độ ẩm.

C. nhiệt độ.                                                              D. ánh sáng.

ĐÁP ÁN

15

16

17

18

19

20

A

B

A

D

B

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!