Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 85 SBT Sinh 11: Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ đâu ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 85 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 9: Hiện tượng không thuộc biến thái là…; Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ đâu ?

9. Hiện tượng không thuộc biến thái là:

A. rắn lột bỏ da

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 85 SBT Sinh 11: Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ đâu ?

B. châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non.

C. nòng nọc có đuôi còn ếch thì không.

D. bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa còn non ở một số chi tiết

10. Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến yên.

B. buồng trứng.

C. tuyến giáp.

D. tinh hoàn.

11. Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn

A. sinh trưởng

B. tirôxin.

C. ơstrôgen.

D. testostêrôn.

12. Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ

A. trở thành người khổng lồ.

B. chậm lớn hoặc ngừng lớn.

C. trở thành người bé nhỏ.

D. sinh trưởng và phát triển bình thường.

13. Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn

A. ơstrôgen.

B. ecđixơn.

C. tirôxin.

D. testostêrôn.

14. Ở sâu bướm, hoocmôn ecđixơn có tác dụng

A. gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm.

B. gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm,

C. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.

D. kích thích thể allata tiết ra juvenin.

ĐÁP ÁN

9

10

11

12

13

14

A

A

B

A

C

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 85 SBT Sinh 11: Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ đâu ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 85 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 9: Hiện tượng không thuộc biến thái là…; Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ đâu ?

9. Hiện tượng không thuộc biến thái là:

A. rắn lột bỏ da

B. châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non.

C. nòng nọc có đuôi còn ếch thì không.

D. bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa còn non ở một số chi tiết

10. Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến yên.

B. buồng trứng.

C. tuyến giáp.

D. tinh hoàn.

11. Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn

A. sinh trưởng

B. tirôxin.

C. ơstrôgen.

D. testostêrôn.

12. Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ

A. trở thành người khổng lồ.

B. chậm lớn hoặc ngừng lớn.

C. trở thành người bé nhỏ.

D. sinh trưởng và phát triển bình thường.

13. Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn

A. ơstrôgen.

B. ecđixơn.

C. tirôxin.

D. testostêrôn.

14. Ở sâu bướm, hoocmôn ecđixơn có tác dụng

A. gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm.

B. gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm,

C. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.

D. kích thích thể allata tiết ra juvenin.

ĐÁP ÁN

9

10

11

12

13

14

A

A

B

A

C

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!