Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 84 Sách BT Sinh 11: Phát triển không qua biến thái có đặc điểm như thế nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 84 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 3: Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là…; Phát triển không qua biến thái có đặc điểm như thế nào ?

3. Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là

A. có hoặc không qua lột xác.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 84 Sách BT Sinh 11: Phát triển không qua biến thái có đặc điểm như thế nào ?

B. con non giống hoàn toàn con trưởng thành,

C. không qua lột xác.

D. con non khác hoàn toàn con trưởng thành.

4. Phát triển không qua biến thái có đặc điểm

A. không phải qua lột xác.

B. ấu trùng giống con trưởng thành,

C. con non khác con trưởng thành.

D. phải qua 1 lần lột xác.

5. Phát triển qua biến thái hoàn toàn có đặc điểm

A. con non gần giống con trưởng thành.

B. phải trải qua nhiều lần lột xác

C. con non khác con trưởnơ thành.

D. không qua lột xác.

6. Những sinh vật nào sau đây phát triển không qua biến thái ?

A. Bọ ngựa, cào cào.

B. Cánh cam, bọ rùa.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

7. Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

C. Bọ ngựa, cào cào

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

8. Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Bọ ngựa, cào cào.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

ĐÁP ÁN

3

4

5

6

7

8

A

A

C

C

A

B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 84 Sách BT Sinh 11: Phát triển không qua biến thái có đặc điểm như thế nào ?” state=”close”]
Giải bài tập trắc nghiệm trang 84 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 3: Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là…; Phát triển không qua biến thái có đặc điểm như thế nào ?

3. Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là

A. có hoặc không qua lột xác.

B. con non giống hoàn toàn con trưởng thành,

C. không qua lột xác.

D. con non khác hoàn toàn con trưởng thành.

4. Phát triển không qua biến thái có đặc điểm

A. không phải qua lột xác.

B. ấu trùng giống con trưởng thành,

C. con non khác con trưởng thành.

D. phải qua 1 lần lột xác.

5. Phát triển qua biến thái hoàn toàn có đặc điểm

A. con non gần giống con trưởng thành.

B. phải trải qua nhiều lần lột xác

C. con non khác con trưởnơ thành.

D. không qua lột xác.

6. Những sinh vật nào sau đây phát triển không qua biến thái ?

A. Bọ ngựa, cào cào.

B. Cánh cam, bọ rùa.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

7. Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

C. Bọ ngựa, cào cào

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

8. Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Bọ ngựa, cào cào.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

ĐÁP ÁN

3

4

5

6

7

8

A

A

C

C

A

B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!