Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 79 SBT Sinh 11: Nhân tố nào có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và lá ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 79 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 26: Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là…;  Nhân tố nào có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và lá ?

26. Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là

A. nước.                                                       B. nhiệt độ

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 79 SBT Sinh 11: Nhân tố nào có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và lá ?

C. ánh sáng.                                                 D. phân bón.

27. Nhân tố bên ngoài có vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây là

A. ánh sáng.                                                  B. phân bón.

C. nhiệt độ.                                                    D. nước.

28. Nhân tố có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và lá

A. nhiệt độ.                                                    B. ánh sáng

C. nước.                                                         D. phân bón.

ĐÁP ÁN

26

27

28

A

B

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 79 SBT Sinh 11: Nhân tố nào có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và lá ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 79 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 26: Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là…;  Nhân tố nào có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và lá ?

26. Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là

A. nước.                                                       B. nhiệt độ

C. ánh sáng.                                                 D. phân bón.

27. Nhân tố bên ngoài có vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây là

A. ánh sáng.                                                  B. phân bón.

C. nhiệt độ.                                                    D. nước.

28. Nhân tố có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và lá

A. nhiệt độ.                                                    B. ánh sáng

C. nước.                                                         D. phân bón.

ĐÁP ÁN

26

27

28

A

B

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!