Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 11: Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào đâu ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 11: Thực vật Một lá mầm có các…; Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào đâu ?

11. Thực vật Một lá mầm có các

A. Mô phân sinh đỉnh và lóng

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 11: Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào đâu ?

B. Mô phân sinh lóng và bên

C. Mô phân sinh định và bên

D. Mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.

12. Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào

A. Vòng năm

B. Tầng sinh mạch

C. Tầng sinh vỏ

D. Các tia gỗ

13. loại mô phân sinh chỉ có ở câu Một lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh rễ

14. Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

15. Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

16. Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là

A. Mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh thân

ĐÁP ÁN

11

12

13

14

15

16

A

A

C

A

A

C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 11: Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào đâu ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 11: Thực vật Một lá mầm có các…; Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào đâu ?

11. Thực vật Một lá mầm có các

A. Mô phân sinh đỉnh và lóng

B. Mô phân sinh lóng và bên

C. Mô phân sinh định và bên

D. Mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.

12. Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào

A. Vòng năm

B. Tầng sinh mạch

C. Tầng sinh vỏ

D. Các tia gỗ

13. loại mô phân sinh chỉ có ở câu Một lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh rễ

14. Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

15. Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

16. Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là

A. Mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh thân

ĐÁP ÁN

11

12

13

14

15

16

A

A

C

A

A

C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!