Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 75 SBT Sinh 11: Kết quả sinh trưởng sơ cấp là gì ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 75 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 1: Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của…;  Kết quả sinh trưởng sơ cấp là gì ?

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 75 SBT Sinh 11: Kết quả sinh trưởng sơ cấp là gì ?

A. mô phân sinh đỉnh.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng

D. mô phân sinh cành

2. Kết quả sinh trướng sơ cấp là

A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

B. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gổ lõi.

C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo biêu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

3. Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo

A. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cáp.

B. gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

C. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rày thứ cấp.

D. tầng sinh mạch, vỏ gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

4. Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng

A. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

B. kích thích nảy mầm của hạt.

C. kích thích phân chia tê bào và kích thích sinh trưởng chồi bên

D. kích thích ra rễ phụ.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

A

A

B

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 75 SBT Sinh 11: Kết quả sinh trưởng sơ cấp là gì ?” state=”close”]Giải bài tập trắc nghiệm trang 75 SBT Sinh lớp 11. Chương III Sinh trưởng và phát triển. Câu 1: Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của…;  Kết quả sinh trưởng sơ cấp là gì ?

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh đỉnh.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng

D. mô phân sinh cành

2. Kết quả sinh trướng sơ cấp là

A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

B. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gổ lõi.

C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo biêu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

3. Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo

A. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cáp.

B. gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

C. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rày thứ cấp.

D. tầng sinh mạch, vỏ gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

4. Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng

A. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

B. kích thích nảy mầm của hạt.

C. kích thích phân chia tê bào và kích thích sinh trưởng chồi bên

D. kích thích ra rễ phụ.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

A

A

B

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!