Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 70 SBT Sinh: Tập tính động vật là gì ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 70 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Giải bài tập trắc nghiệm trang 70. Câu 34: Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì…; Tập tính động vật là gì ?

34. Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

A. phía màng sau không có chất trung gian hoá học.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 70 SBT Sinh: Tập tính động vật là gì ?

B. phía màng sau không có chất trung gian hoá học và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

C. màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

D.  phía màng sau có bao miêlin ngàn cản và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

35. Tập tính động vật là

A. chuỗi phản ứng trả lời các kích thích từ môi trường giúp chúng thích nghi với môi trường sống và tổn tại.

B. những hoạt động cơ bản của động vật khi sinh ra đã có.

C.  sự tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường

D.  sự phản ứng lại các kích thích của mỏi trường.

36. Hình thức học tập chỉ có ở động vật thuộc bộ Linh trưởng là

 A. học khôn.                                        B. học ngầm.

C. in vết.                                              D. quen nhờn

37. Sáo, vẹt nói được tiếng người. Đây thuộc loại tập tính

A. học được.

B. bẩm sinh.

C. bản năng.

D. vừa là bản năng vừa là học được.

38. Tiếng hót của con chim được nuôi cách li từ khi mới sinh thuộc loại tập tính

A. bản năng.                                   B. bẩm sinh.

C. học được.                                    D. vừa là bản năng vừa là học được.

39. Hiện tượng công đực nhảy múa khoe bộ lông sặc sỡ thuộc loại tập tính

A. vị tha                                           B. thứ bậc.

C. sinh sản.                                      D.lãnh thổ.

40. Bản năng của động vật là tập hợp các phản xạ

A. không điều kiện được phối hợp theo trình tự xác định.

B. không điều kiện,

C.  có điều kiện.

D.  không điều kiện và có điều kiện.

41. Cơ sở sinh học của tập tính là

A. phản xạ.                                   B. hệ thần kinh

C.  cung phản xạ.                          D. trung ương thần kinh.

ĐÁP ÁN

34

35

36

37

38

39

40

41

B

A

A

A

B

C

A

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 70 SBT Sinh: Tập tính động vật là gì ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 70 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Giải bài tập trắc nghiệm trang 70. Câu 34: Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì…; Tập tính động vật là gì ?

34. Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

A. phía màng sau không có chất trung gian hoá học.

B. phía màng sau không có chất trung gian hoá học và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

C. màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

D.  phía màng sau có bao miêlin ngàn cản và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

35. Tập tính động vật là

A. chuỗi phản ứng trả lời các kích thích từ môi trường giúp chúng thích nghi với môi trường sống và tổn tại.

B. những hoạt động cơ bản của động vật khi sinh ra đã có.

C.  sự tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường

D.  sự phản ứng lại các kích thích của mỏi trường.

36. Hình thức học tập chỉ có ở động vật thuộc bộ Linh trưởng là

 A. học khôn.                                        B. học ngầm.

C. in vết.                                              D. quen nhờn

37. Sáo, vẹt nói được tiếng người. Đây thuộc loại tập tính

A. học được.

B. bẩm sinh.

C. bản năng.

D. vừa là bản năng vừa là học được.

38. Tiếng hót của con chim được nuôi cách li từ khi mới sinh thuộc loại tập tính

A. bản năng.                                   B. bẩm sinh.

C. học được.                                    D. vừa là bản năng vừa là học được.

39. Hiện tượng công đực nhảy múa khoe bộ lông sặc sỡ thuộc loại tập tính

A. vị tha                                           B. thứ bậc.

C. sinh sản.                                      D.lãnh thổ.

40. Bản năng của động vật là tập hợp các phản xạ

A. không điều kiện được phối hợp theo trình tự xác định.

B. không điều kiện,

C.  có điều kiện.

D.  không điều kiện và có điều kiện.

41. Cơ sở sinh học của tập tính là

A. phản xạ.                                   B. hệ thần kinh

C.  cung phản xạ.                          D. trung ương thần kinh.

ĐÁP ÁN

34

35

36

37

38

39

40

41

B

A

A

A

B

C

A

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!