Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 69 SBT Sinh 11: Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực xảy ra hiện tượng gì?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 69  SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 26: Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là…; Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực xảy ra hiện tượng gì?

26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

A. nhanh hơn.                                                           B. như nhau.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 69 SBT Sinh 11: Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực xảy ra hiện tượng gì?

C. chậm hơn.                                                             D. bằng một nửa.

27. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực

A. cả trong và ngoài màng tích điện âm.

B. chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

C.  cả trong và ngoài màng tích điện dương.

D.  chênh lệch điện thế đạt cực đại.

28. Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với không có bao miêlin vì xung thần kinh

A. lan truyền theo kiểu nhảy cóc.

B. lan truyền liên tiếp từ vùng này sang vùng khác,

C.  không lan truyền theo kiểu nhảy cóc

D. không lan truyền liên tục.

29. Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của

 A. \(Mg_2^+\).                                                      B. \(Na^+\).

C. \(K^+\).                                                            D. \(Ca_2^+\).

30. Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A.khe xináp.                                                    B. màng trước xináp.

C. màng sau xináp.                                          D. chuỳ xináp.

31.Trong xináp, bóng chứa chất trung gian hoá học nằm ở

A. chuỳ xináp.                                                 B. trên màng trước xináp.

C. trên màng sau xináp.                                  D. khe xináp.

32. Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân huỷ thành

A. axêtat và côlin.                                            B. axêtin và côlin.

C. axit axêtic và côlin.                                       D. estera và côlin.

33. Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp, chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau

A. đảo cực.                                                        B. tái phân cực.

C. mất phân cực.                                               D. đảo cực và tái phân cực.

ĐÁP ÁN

26

27

28

29

30

31

32

33

A

B

A

D

C

A

A

C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 69 SBT Sinh 11: Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực xảy ra hiện tượng gì?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 69  SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 26: Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là…; Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực xảy ra hiện tượng gì?

26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

A. nhanh hơn.                                                           B. như nhau.

C. chậm hơn.                                                             D. bằng một nửa.

27. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực

A. cả trong và ngoài màng tích điện âm.

B. chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

C.  cả trong và ngoài màng tích điện dương.

D.  chênh lệch điện thế đạt cực đại.

28. Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với không có bao miêlin vì xung thần kinh

A. lan truyền theo kiểu nhảy cóc.

B. lan truyền liên tiếp từ vùng này sang vùng khác,

C.  không lan truyền theo kiểu nhảy cóc

D. không lan truyền liên tục.

29. Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của

 A. \(Mg_2^+\).                                                      B. \(Na^+\).

C. \(K^+\).                                                            D. \(Ca_2^+\).

30. Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A.khe xináp.                                                    B. màng trước xináp.

C. màng sau xináp.                                          D. chuỳ xináp.

31.Trong xináp, bóng chứa chất trung gian hoá học nằm ở

A. chuỳ xináp.                                                 B. trên màng trước xináp.

C. trên màng sau xináp.                                  D. khe xináp.

32. Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân huỷ thành

A. axêtat và côlin.                                            B. axêtin và côlin.

C. axit axêtic và côlin.                                       D. estera và côlin.

33. Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp, chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau

A. đảo cực.                                                        B. tái phân cực.

C. mất phân cực.                                               D. đảo cực và tái phân cực.

ĐÁP ÁN

26

27

28

29

30

31

32

33

A

B

A

D

C

A

A

C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!