Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 68 Sách BT Sinh 11: Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na – K có vai trò vận chuyển như thế nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 68 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 21: Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào…; Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na – K có vai trò vận chuyển như thế nào ?

21*. Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào

A. thụ thể liên kết prôtein G

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 68 Sách BT Sinh 11: Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na – K có vai trò vận chuyển như thế nào ?

B. thụ thể tirôzin-kinaza

C. kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.

D. thụ thế nội bào.

22. Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào khi điện thế hoạt động ở giai đoạn đảo cực làm cho

A. bên trong màng tích điện âm, bên ngoài màng tích điện dương.

B. trong và ngoài màng cùng tích điện dương,

C. trong và nsoài màng cùng tích điện âm.

D. bên trong màng tích điện dương, bên ngoài màng tích điện âm.

23. Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điộn thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là

A. mất phân cực – đảo cực – tái phân cực.

B. tái phân cực – đảo cực – mất phân cực.

C. mất phân cực – tái phàn cực – đảo cực.

D. đảo cực – tái phân cực – mất phân cực.

24. Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na – K có vai trò vận chuyển

A. Na+ từ trong ra ngoài màng

B. K+ từ ngoài vào trong màng

C. Na+ từ ngoài vào trong màng.

D. K+ từ trong ra ngoài màng.

25. Hưng phấn được truyền đi dưới dạng xung thần kinh theo hai chiều

A. từ nơi bị kích thích.

B. trong sợi thần kinh,

C. trong cung phản xạ.

D. chuỳ xináp.

E. màng sau xináp.

ĐÁP ÁN

21

22

23

24

25

C

D

A

C

B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 68 Sách BT Sinh 11: Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na – K có vai trò vận chuyển như thế nào ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 68 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 21: Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào…; Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na – K có vai trò vận chuyển như thế nào ?

21*. Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào

A. thụ thể liên kết prôtein G

B. thụ thể tirôzin-kinaza

C. kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.

D. thụ thế nội bào.

22. Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào khi điện thế hoạt động ở giai đoạn đảo cực làm cho

A. bên trong màng tích điện âm, bên ngoài màng tích điện dương.

B. trong và ngoài màng cùng tích điện dương,

C. trong và nsoài màng cùng tích điện âm.

D. bên trong màng tích điện dương, bên ngoài màng tích điện âm.

23. Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điộn thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là

A. mất phân cực – đảo cực – tái phân cực.

B. tái phân cực – đảo cực – mất phân cực.

C. mất phân cực – tái phàn cực – đảo cực.

D. đảo cực – tái phân cực – mất phân cực.

24. Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na – K có vai trò vận chuyển

A. Na+ từ trong ra ngoài màng

B. K+ từ ngoài vào trong màng

C. Na+ từ ngoài vào trong màng.

D. K+ từ trong ra ngoài màng.

25. Hưng phấn được truyền đi dưới dạng xung thần kinh theo hai chiều

A. từ nơi bị kích thích.

B. trong sợi thần kinh,

C. trong cung phản xạ.

D. chuỳ xináp.

E. màng sau xináp.

ĐÁP ÁN

21

22

23

24

25

C

D

A

C

B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!