Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 66 SBT Sinh 11: Hưng phấn là khi tế bào bị kích thích như thế nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 66 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng SBT. Câu 10: Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo hình thức…;  Hưng phấn là khi tế bào bị kích thích như thế nào ?

10. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo hình thức

A. phản xạ.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 66 SBT Sinh 11: Hưng phấn là khi tế bào bị kích thích như thế nào ?

B. co rút chất nguyên sinh,

C. phán xạ có điều kiện.

D. tầng co thắt cơ thể.

11. Hưng tính là khả năng

A. tiếp nhận kích thích của tế bào.

B. phản ứng với môi trường,

C. trả lời kích thích của tế bào.

D. tiếp nhận và trả lời kích thích của tế bào.

12. Hưng phấn là khi tế bào bị kích thích

A. sẽ gây biến đổi tính chất lí, hoá, sinh ở bên trong.

B. thì tế bào sẽ tiếp nhận.

C. thì tế bào trả lời kích thích.

D. thì tế bào tiếp nhận và trả lời kích thích.

13. Tính thấm của màng nơron ở nơi bị kích thích thay đổi là do

A. màng của nơron bị kích thích với cường độ đạt tới ngưỡng.

B. lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

C. cổng Na bị đóng lại, cổng K mư ra.

D. xuất hiện điện thế nghỉ.

14. Điện thế nghi là sự chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi

A. phía trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm.

B. phía trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương,

C. cả trong và ngoài màng tích điộn dương.

D. cả trong và ngoài màng tích điện âm.

15. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K có vai trò chuyển

A. Na+ từ ngoài vào trong màng.

B. K+ từ trong ra ngoài màng,

C. K+ từ ngoài vào trong màng.

D. Na+ từ trong ra ngoài màng.

ĐÁP ÁN

10

11

12

13

14

15

A

D

A

A

B

C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 66 SBT Sinh 11: Hưng phấn là khi tế bào bị kích thích như thế nào ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 66 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng SBT. Câu 10: Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo hình thức…;  Hưng phấn là khi tế bào bị kích thích như thế nào ?

10. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo hình thức

A. phản xạ.

B. co rút chất nguyên sinh,

C. phán xạ có điều kiện.

D. tầng co thắt cơ thể.

11. Hưng tính là khả năng

A. tiếp nhận kích thích của tế bào.

B. phản ứng với môi trường,

C. trả lời kích thích của tế bào.

D. tiếp nhận và trả lời kích thích của tế bào.

12. Hưng phấn là khi tế bào bị kích thích

A. sẽ gây biến đổi tính chất lí, hoá, sinh ở bên trong.

B. thì tế bào sẽ tiếp nhận.

C. thì tế bào trả lời kích thích.

D. thì tế bào tiếp nhận và trả lời kích thích.

13. Tính thấm của màng nơron ở nơi bị kích thích thay đổi là do

A. màng của nơron bị kích thích với cường độ đạt tới ngưỡng.

B. lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

C. cổng Na bị đóng lại, cổng K mư ra.

D. xuất hiện điện thế nghỉ.

14. Điện thế nghi là sự chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi

A. phía trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm.

B. phía trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương,

C. cả trong và ngoài màng tích điộn dương.

D. cả trong và ngoài màng tích điện âm.

15. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K có vai trò chuyển

A. Na+ từ ngoài vào trong màng.

B. K+ từ trong ra ngoài màng,

C. K+ từ ngoài vào trong màng.

D. Na+ từ trong ra ngoài màng.

ĐÁP ÁN

10

11

12

13

14

15

A

D

A

A

B

C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!