Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh 11: Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 4: Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì…; Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật nào ?

A. phần đuôi phản ứng.

C. điểm đó phản ứng.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh 11: Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật nào ?

B. toàn thân phản ứng.

D. phần đầu phản ứng.

5. Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật

A. có hệ thần kinh dạng lưới.

B. có hệ thần kính dạng chuỗi hạch.

C. có hệ thần kinh dạng ống.

D. nguyên sinh.

6. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng lưới ?

A Sứa, san hô, hải quỳ

B. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

C. Cá, ếch, thằn lằn:

D. Trùng roi, trùng amip.

7. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?

A. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

B. Sứa, san hô, hải quỳ.

C. Cá, ếch, thằn

D. Trùng roi, trùng amip.

8. Ở thuỷ tức, khi bị kích thích tại một điểm trên cơ thể thì

A. một phần cơ thể phán ứng.

B. toàn cơ thế phản ứng.

C. chỉ điểm đó phán ứng.

D. phần tua phán ứng.

9.Trong mắt, tế bào que có khả năng hưng phấn cao hơn tế bào hình nón là do tế bào hình nón

A. có khả năng hưng phấn với ánh sáng mạnh.

B. không có khả năng hưng phấn.

C. có khả năng hưng phấn với ánh sáng yếu.

D. khả năng hưng phấn ngang nhau.

ĐÁP ÁN

4

5

6

7

8

9

C

A

A

A

B

C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh 11: Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật nào ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 4: Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì…; Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật nào ?

A. phần đuôi phản ứng.

C. điểm đó phản ứng.

B. toàn thân phản ứng.

D. phần đầu phản ứng.

5. Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật

A. có hệ thần kinh dạng lưới.

B. có hệ thần kính dạng chuỗi hạch.

C. có hệ thần kinh dạng ống.

D. nguyên sinh.

6. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng lưới ?

A Sứa, san hô, hải quỳ

B. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

C. Cá, ếch, thằn lằn:

D. Trùng roi, trùng amip.

7. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?

A. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

B. Sứa, san hô, hải quỳ.

C. Cá, ếch, thằn

D. Trùng roi, trùng amip.

8. Ở thuỷ tức, khi bị kích thích tại một điểm trên cơ thể thì

A. một phần cơ thể phán ứng.

B. toàn cơ thế phản ứng.

C. chỉ điểm đó phán ứng.

D. phần tua phán ứng.

9.Trong mắt, tế bào que có khả năng hưng phấn cao hơn tế bào hình nón là do tế bào hình nón

A. có khả năng hưng phấn với ánh sáng mạnh.

B. không có khả năng hưng phấn.

C. có khả năng hưng phấn với ánh sáng yếu.

D. khả năng hưng phấn ngang nhau.

ĐÁP ÁN

4

5

6

7

8

9

C

A

A

A

B

C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!