Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 64 SBT Sinh 11: Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi cơ quan nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 64 SBT sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng.  Câu 1: Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể…; Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi cơ quan nào  ?

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 64 SBT Sinh 11: Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi cơ quan nào ?

A. phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

B. phản ứng lại các kích thích của môi trường một cách gián tiếp.

C. phản ứng tức thời các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

D. cảm nhận các kích thích của môi trường.

2. Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi

A. hệ thần kinh.

B. thụ quan.

C. cơ hoặc tuyến.

D. dây thần kinh.

3. Hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

B. não bộ và dây thần kinh não.

C. tuỷ sống và.dây thần kinh tuỷ.

D. não bộ và tuỷ sống.

ĐÁP ÁN

1

2

3

A

A

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 64 SBT Sinh 11: Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi cơ quan nào ?” state=”close”]Giải bài tập trắc nghiệm trang 64 SBT sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng.  Câu 1: Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể…; Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi cơ quan nào  ?

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể

A. phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

B. phản ứng lại các kích thích của môi trường một cách gián tiếp.

C. phản ứng tức thời các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

D. cảm nhận các kích thích của môi trường.

2. Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi

A. hệ thần kinh.

B. thụ quan.

C. cơ hoặc tuyến.

D. dây thần kinh.

3. Hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

B. não bộ và dây thần kinh não.

C. tuỷ sống và.dây thần kinh tuỷ.

D. não bộ và tuỷ sống.

ĐÁP ÁN

1

2

3

A

A

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!