Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 59 SBT Sinh 9: Ý không đúng khi quan sát một cây rau dừa nước là khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ?

Chương IV. Biến dị – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 59 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 31: Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng; Ý không đúng khi quan sát một cây rau dừa nước là khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ…

Chọn 1: Phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau

31: Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng ?

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 59 SBT Sinh 9: Ý không đúng khi quan sát một cây rau dừa nước là khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ?

A. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.

B. Mức phản ứng không được di truyền.

C. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

D. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.

32: Ý không đúng khi quan sát một cây rau dừa nước là

A. khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ.

B. khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn.

C. khúc thân mọc trải trên mặt nước thì thân có đường kính lớn hơn khúc thân mọc trên bờ và khúc thân mọc ven bờ và ở mỗi đốt, một phần rễ biến thành phao, lá cũng to hơn.

D. khúc thân mọc trên bờ có đường kính lớn và chắc, lá to.

33: Kiểu hình là

A. kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

B. kết quả sự tác động của kiểu gen.

C. kết quả sự tác động của môi trường.

D. kết quả biểu hiện của đột biến.

31

 32

33

B

D

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 59 SBT Sinh 9: Ý không đúng khi quan sát một cây rau dừa nước là khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ?” state=”close”]Chương IV. Biến dị – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 59 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 31: Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng; Ý không đúng khi quan sát một cây rau dừa nước là khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ…

Chọn 1: Phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau

31: Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng ?

A. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.

B. Mức phản ứng không được di truyền.

C. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

D. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.

32: Ý không đúng khi quan sát một cây rau dừa nước là

A. khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ.

B. khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn.

C. khúc thân mọc trải trên mặt nước thì thân có đường kính lớn hơn khúc thân mọc trên bờ và khúc thân mọc ven bờ và ở mỗi đốt, một phần rễ biến thành phao, lá cũng to hơn.

D. khúc thân mọc trên bờ có đường kính lớn và chắc, lá to.

33: Kiểu hình là

A. kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

B. kết quả sự tác động của kiểu gen.

C. kết quả sự tác động của môi trường.

D. kết quả biểu hiện của đột biến.

31

 32

33

B

D

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!