Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 56 SBT Sinh 11: Một ứng động diễn ra ở cây là do nguyên nhân nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 56 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 6: Cây thích ứng với môi trường của nó bằng…; Một ứng động diễn ra ở cây là do nguyên nhân nào ?

6. Cây thích ứng với môi trường của nó bằng

A. hướng động và ứng động.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 56 SBT Sinh 11: Một ứng động diễn ra ở cây là do nguyên nhân nào ?

B. đóng khí khổng, lá cụp xuống,

C. sự tổng hợp sắc tố.

D. thay đổi cấu trúc tế bào.

7. Sự tăng áp suất trương làm chuyến động lá và hoa là do có sự thay đổi về

A. vị trí lạp không màu.

B. nồng độ K+.

C. cấu trúc phitôcrôm.

D. vị trí của lông hút.

8. Một ứng động diễn ra ở cây là do

A. tác nhân kích thích một phía.

B. tác nhân kích thích không định hướng,

C. tác nhân kích thích định hướng.

D. tác nhân kích thích của mồi trườngẽ

9. Các cây ăn thịt thu nhập chủ yếu từ con mồi

A. nước.                                   B. vi lượng,

C. phôtpho.                              D. nitơ.

ĐÁP ÁN

6

7

8

9

A

B

B

D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 56 SBT Sinh 11: Một ứng động diễn ra ở cây là do nguyên nhân nào ?” state=”close”]Giải bài tập trắc nghiệm trang 56 SBT Sinh lớp 11. Chương II Cảm ứng. Câu 6: Cây thích ứng với môi trường của nó bằng…; Một ứng động diễn ra ở cây là do nguyên nhân nào ?

6. Cây thích ứng với môi trường của nó bằng

A. hướng động và ứng động.

B. đóng khí khổng, lá cụp xuống,

C. sự tổng hợp sắc tố.

D. thay đổi cấu trúc tế bào.

7. Sự tăng áp suất trương làm chuyến động lá và hoa là do có sự thay đổi về

A. vị trí lạp không màu.

B. nồng độ K+.

C. cấu trúc phitôcrôm.

D. vị trí của lông hút.

8. Một ứng động diễn ra ở cây là do

A. tác nhân kích thích một phía.

B. tác nhân kích thích không định hướng,

C. tác nhân kích thích định hướng.

D. tác nhân kích thích của mồi trườngẽ

9. Các cây ăn thịt thu nhập chủ yếu từ con mồi

A. nước.                                   B. vi lượng,

C. phôtpho.                              D. nitơ.

ĐÁP ÁN

6

7

8

9

A

B

B

D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!