Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 105 SBT Sinh 11: Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 105 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 13: Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là…; Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?

13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là

A. hoocmôn GnRH.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 105 SBT Sinh 11: Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?

B. hoocmôn LH.

C. hoocmôn testostêrônế

D. hoocmôn ICSH.

14. Kích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn là

A. hoocmôn LH.

B. hoocmôn GnRH.

C. hoocmôn ICSH.

D. hoocmôn FSH.

15. Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?

A. thể vàng hoạt động.

B. nồng độ LH cao.

C. phát triển của phôi.

D. nồng độ prôgestêron cao.

16. Khi phụ nữ mang thai, nồng độ một số hoocmôn duy trì ở mức độ nào? FSHLHơstrôaenPrôaestêron

A. thấpthấp cao cao

B. thấp thấp cao thấp

C. thấp cao cao cao

D. cao cao thấp thấp

ĐÁP ÁN

13

14

15

16

C

A

B

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 105 SBT Sinh 11: Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?” state=”close”]Giải bài tập trắc nghiệm trang 105 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 13: Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là…; Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?

13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là

A. hoocmôn GnRH.

B. hoocmôn LH.

C. hoocmôn testostêrônế

D. hoocmôn ICSH.

14. Kích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn là

A. hoocmôn LH.

B. hoocmôn GnRH.

C. hoocmôn ICSH.

D. hoocmôn FSH.

15. Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?

A. thể vàng hoạt động.

B. nồng độ LH cao.

C. phát triển của phôi.

D. nồng độ prôgestêron cao.

16. Khi phụ nữ mang thai, nồng độ một số hoocmôn duy trì ở mức độ nào? FSHLHơstrôaenPrôaestêron

A. thấpthấp cao cao

B. thấp thấp cao thấp

C. thấp cao cao cao

D. cao cao thấp thấp

ĐÁP ÁN

13

14

15

16

C

A

B

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!