Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 104 SBT Sinh 11: Giun dẹp có các hình thức sinh sản nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 104 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 7: Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì…;  Giun dẹp có các hình thức sinh sản nào ?

7. Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì

A. tự thụ tinh diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp.

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 104 SBT Sinh 11: Giun dẹp có các hình thức sinh sản nào ?

B ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận được vật chất di truyền từ 2 nguồn bố mẹ khác nhau, còn tự thụ tinh chỉ nhận được vật chất di truyền từ một nguồn.

C. tự thụ tinh chỉ có cá thể gốc, còn thụ tinh chéo có sự tham gia của giới đực và giới cái.

D. tự thụ tinh diễn ra trong môi trường nước, còn thụ tinh chéo không cần nước.

8. Giun dẹp có các hình thức sinh sản

A. phân mảnh, phân đôi.

B. nảy chồi, phân đôi.

C. phân đôi, trinh sản.

D. nảy chồi, phân mảnh.

9. Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ

A. thần kinh.                                              B. tuần hoàn.

C.nội tiết.                                                   D. sinh dục.

10. Trong cơ chế điều hoà sinh tinh trùng, testostêrôn tiết ra từ

A. tế bào kẽ trong tinh hoàn.

B. tuyến yên

C. vùng dưới đồi

D. ống sinh tinh.

11. ở nữ giới, prôgestêron được tiết ra từ

A. vùng dưới đồi                                          B. nang trứng,

C. tuyến yên                                               D. thể vàng.

12. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng là

A. hoocmôn FSH.

B. hoocmôn LH.

C. hoocmôn GnRH.

D. hoocmôn ICSH.

ĐÁP ÁN

7

8

9

10

11

12

B

A

C

A

D

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 104 SBT Sinh 11: Giun dẹp có các hình thức sinh sản nào ?” state=”close”]

Giải bài tập trắc nghiệm trang 104 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 7: Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì…;  Giun dẹp có các hình thức sinh sản nào ?

7. Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì

A. tự thụ tinh diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp.

B ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận được vật chất di truyền từ 2 nguồn bố mẹ khác nhau, còn tự thụ tinh chỉ nhận được vật chất di truyền từ một nguồn.

C. tự thụ tinh chỉ có cá thể gốc, còn thụ tinh chéo có sự tham gia của giới đực và giới cái.

D. tự thụ tinh diễn ra trong môi trường nước, còn thụ tinh chéo không cần nước.

8. Giun dẹp có các hình thức sinh sản

A. phân mảnh, phân đôi.

B. nảy chồi, phân đôi.

C. phân đôi, trinh sản.

D. nảy chồi, phân mảnh.

9. Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ

A. thần kinh.                                              B. tuần hoàn.

C.nội tiết.                                                   D. sinh dục.

10. Trong cơ chế điều hoà sinh tinh trùng, testostêrôn tiết ra từ

A. tế bào kẽ trong tinh hoàn.

B. tuyến yên

C. vùng dưới đồi

D. ống sinh tinh.

11. ở nữ giới, prôgestêron được tiết ra từ

A. vùng dưới đồi                                          B. nang trứng,

C. tuyến yên                                               D. thể vàng.

12. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng là

A. hoocmôn FSH.

B. hoocmôn LH.

C. hoocmôn GnRH.

D. hoocmôn ICSH.

ĐÁP ÁN

7

8

9

10

11

12

B

A

C

A

D

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!