Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm trang 103 SBT Sinh 11: Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật nào ?

Giải bài tập trắc nghiệm trang 103 Sách bài tập Sinh học 11. Chương IV Sinh Sản. Câu 1: Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật…

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau :

1. Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm trang 103 SBT Sinh 11: Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật nào ?

A. ruột khoang, giun đẹp.

B. nguyên sinh.

C. bọt biển, ruột khoang.

D bọt biển, giun dẹp.

2. Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật

A. bọt biển, giun dẹp.

B. ruột khoang, giun dẹp.

C. nguyên sinh.

D. bọt biển, ruột khoang

3. Hình thức trinh sản có ở

A. ong.

B. chân khớp.

C. giun đất

D. sâu bọ.

4. Trong tổ ong, cá thể đơn bội là

A. ong thợ.

B. ong đực.

C. ong chúa.

D. cả B và C.

5. Trinh sản là hình thức sinh sản

A. sinh ra con cái không có khả năng sinh sản

B. xảy ra ở động vật bậc thấp.

C. chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính cái.

D. không cần có sự tham gia của giao tử đực.

6. Điều không đúng khi nhận xét thụ tinh ngoài kém tiến hoá hơn thụ tinh trong là

A. số lượng trứng sau mỗi lần đẻ rất lớn nên số lượng con sinh ra nhiều.

B. tỉ lệ trứng được thụ tinh thấp.

C. trứng thụ tinh không được bảo vệ, do đó tỉ lệ sống sót thấp.

D. từ khi trứng sinh ra, thụ tinh cho đến lúc phát triển thành cá thể con hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường nước.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

C

A

A

B

D

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm trang 103 SBT Sinh 11: Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật nào ?” state=”close”]Giải bài tập trắc nghiệm trang 103 Sách bài tập Sinh học 11. Chương IV Sinh Sản. Câu 1: Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật…

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau :

1. Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật

A. ruột khoang, giun đẹp.

B. nguyên sinh.

C. bọt biển, ruột khoang.

D bọt biển, giun dẹp.

2. Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật

A. bọt biển, giun dẹp.

B. ruột khoang, giun dẹp.

C. nguyên sinh.

D. bọt biển, ruột khoang

3. Hình thức trinh sản có ở

A. ong.

B. chân khớp.

C. giun đất

D. sâu bọ.

4. Trong tổ ong, cá thể đơn bội là

A. ong thợ.

B. ong đực.

C. ong chúa.

D. cả B và C.

5. Trinh sản là hình thức sinh sản

A. sinh ra con cái không có khả năng sinh sản

B. xảy ra ở động vật bậc thấp.

C. chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính cái.

D. không cần có sự tham gia của giao tử đực.

6. Điều không đúng khi nhận xét thụ tinh ngoài kém tiến hoá hơn thụ tinh trong là

A. số lượng trứng sau mỗi lần đẻ rất lớn nên số lượng con sinh ra nhiều.

B. tỉ lệ trứng được thụ tinh thấp.

C. trứng thụ tinh không được bảo vệ, do đó tỉ lệ sống sót thấp.

D. từ khi trứng sinh ra, thụ tinh cho đến lúc phát triển thành cá thể con hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường nước.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

C

A

A

B

D

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!