Giải bài tập

Giải Bài tập trắc nghiệm 4.20 – 4.26 trang 41 SBT Hóa học 10: Số oxi hoá của clo trong axit pecloric là bao nhiêu?

Bài 18 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài tập trắc nghiệm 4.20 – 4.26 trang 41 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 4.20: Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố…

Bài trắc nghiệm 4.20 – 4.26

4.20. Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố ?

Bạn đang xem: Giải Bài tập trắc nghiệm 4.20 – 4.26 trang 41 SBT Hóa học 10: Số oxi hoá của clo trong axit pecloric là bao nhiêu?

A. Sự tương tác của natri clorua và bạc nitrat trong dung dịch.

B. Sự tương tác của sắt với clo.

C. Sự tác dụng của kẽm với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

D. Sự phân huỷ kali pemanganat khi đun nóng.

4.21. Trong phản ứng : \(Zn + CuC{l_2} \to ZnC{l_2} + Cu\), ion \(Cu^{2+} trong đồng (II) clorua

A. bị oxi hoá.                   C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

B. bị khử.                        D. không bị oxi hoá, không bị khử.

4.22. Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào \(NH_3\) đóng vai trò chất oxi hoá ?

\(\begin{array}{l}
A.\,\,2N{H_3} + 2Na \to 2NaN{H_2} + {H_2}\\
B.\,\,2N{H_3} + 3C{l_2} \to {N_2} + 6HCl\\
C.\,\,2N{H_3} + {H_2}{O_2} + Mn{O_4} \to Mn{O_2} + {\left( {N{H_4}} \right)_2}S{O_4}\\
D.\,\,4N{H_3} + 5{{\rm{O}}_2} \to 4NO + 6{H_2}O
\end{array}\)

4.23. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử ?

\(\begin{array}{l}
A.\,\,4Na + {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 2N{a_2}O\\
B.\,\,N{a_2}O + {H_2}O\,\,\,\, \to 2NaOH\\
C.\,\,NaCl + AgN{O_3} \to AgCl \downarrow + NaN{O_3}\\
D.\,\,NaN{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} \uparrow + {H_2}O
\end{array}\)

4.24. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá – khử ?

\(\begin{array}{l}
A.\,\,Fe + 2HCl\,\, \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \\
B.\,\,FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S \uparrow \\
C.\,\,2FeC{l_3} + Cu \to FeC{l_2} + CuC{l_2}\\
D.\,\,Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu
\end{array}\)

4.25. Trong phản ứng : \(C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O\), phân tử clo

A. bị oxi hoá.                         C. không bị oxi hoá, không bị khử.

B. bị khử.                               D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

4.26. Số oxi hoá của clo trong axit pecloric \(HClO_4\) là

A. +3.                         B.+5.

C.+7.                          D.-1.

ĐÁP ÁN:

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

A

B

A

A

B

D

C

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài tập trắc nghiệm 4.20 – 4.26 trang 41 SBT Hóa học 10: Số oxi hoá của clo trong axit pecloric là bao nhiêu?” state=”close”]Bài 18 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài tập trắc nghiệm 4.20 – 4.26 trang 41 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 4.20: Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố…

Bài trắc nghiệm 4.20 – 4.26

4.20. Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố ?

A. Sự tương tác của natri clorua và bạc nitrat trong dung dịch.

B. Sự tương tác của sắt với clo.

C. Sự tác dụng của kẽm với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

D. Sự phân huỷ kali pemanganat khi đun nóng.

4.21. Trong phản ứng : \(Zn + CuC{l_2} \to ZnC{l_2} + Cu\), ion \(Cu^{2+} trong đồng (II) clorua

A. bị oxi hoá.                   C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

B. bị khử.                        D. không bị oxi hoá, không bị khử.

4.22. Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào \(NH_3\) đóng vai trò chất oxi hoá ?

\(\begin{array}{l}
A.\,\,2N{H_3} + 2Na \to 2NaN{H_2} + {H_2}\\
B.\,\,2N{H_3} + 3C{l_2} \to {N_2} + 6HCl\\
C.\,\,2N{H_3} + {H_2}{O_2} + Mn{O_4} \to Mn{O_2} + {\left( {N{H_4}} \right)_2}S{O_4}\\
D.\,\,4N{H_3} + 5{{\rm{O}}_2} \to 4NO + 6{H_2}O
\end{array}\)

4.23. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử ?

\(\begin{array}{l}
A.\,\,4Na + {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 2N{a_2}O\\
B.\,\,N{a_2}O + {H_2}O\,\,\,\, \to 2NaOH\\
C.\,\,NaCl + AgN{O_3} \to AgCl \downarrow + NaN{O_3}\\
D.\,\,NaN{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} \uparrow + {H_2}O
\end{array}\)

4.24. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá – khử ?

\(\begin{array}{l}
A.\,\,Fe + 2HCl\,\, \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \\
B.\,\,FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S \uparrow \\
C.\,\,2FeC{l_3} + Cu \to FeC{l_2} + CuC{l_2}\\
D.\,\,Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu
\end{array}\)

4.25. Trong phản ứng : \(C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O\), phân tử clo

A. bị oxi hoá.                         C. không bị oxi hoá, không bị khử.

B. bị khử.                               D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

4.26. Số oxi hoá của clo trong axit pecloric \(HClO_4\) là

A. +3.                         B.+5.

C.+7.                          D.-1.

ĐÁP ÁN:

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

A

B

A

A

B

D

C

 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!