Giải bài tập

Giải Bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 SBT Lý 10: Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là bao nhiêu ?

Bài ôn tập chương I Động học chất điểm Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 Sách bài tập Vật lí 10. Câu I.3: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều…

I. 3. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu ?

A. 100 m.               B. 50 m.          C. 25 m.           D. 500 m.

Bạn đang xem: Giải Bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 SBT Lý 10: Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là bao nhiêu ?

Chọn đáp án B

I.4. Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là bao nhiêu ?

A. 360 s.                 B. 200 s.           C. 300 s.          D. 100 s.

Chọn đáp án D

I.5. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì người lái xe hãm phanh. Ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ô tô đã chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là bao nhiêu ?

A. s = 45 m.          B. s = 82,6 m.

C.s = 252m.          D. s = 135 m.

Chọn đáp án A

I.6. Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 thì tốc độ trung bình vtb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu ?

A. vtb = 15 m/s.                                    B. vtb = 8 m/s.

C. vtb = 10 m/s.                                    D. vtb = 1 m/s

Chọn đáp án C

I.7. Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 s. Hỏi tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu ?

A. v = 62,8 m/s.                                    B. v = 3,14 m/s.

C. v = 628 m/s.                                     D. v = 6,28 m/s.

Chọn đáp án D

I.8. Hai bến sông A và B cùng nằm trên một bờ sông, cách nhau 18 km. Cho biết vận tốc của ca nô đối với nước là 16,2 km/h và vận tốc của nước đối với bờ sông là 5,4 km/h. Hỏi khoảng thời gian t để một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi lại chạy ngược dòng trở về A bằng bao nhiêu ?

A. t = 1 giờ 40 phút.                            B. t ≈ 1 giờ 20 phút.

C. t = 2 giờ 30 phút.                             D. t = 2 giờ 10 phút.

Chọn đáp án C.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 SBT Lý 10: Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là bao nhiêu ?” state=”close”]Bài ôn tập chương I Động học chất điểm Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 Sách bài tập Vật lí 10. Câu I.3: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều…

I. 3. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu ?

A. 100 m.               B. 50 m.          C. 25 m.           D. 500 m.

Chọn đáp án B

I.4. Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là bao nhiêu ?

A. 360 s.                 B. 200 s.           C. 300 s.          D. 100 s.

Chọn đáp án D

I.5. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì người lái xe hãm phanh. Ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ô tô đã chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là bao nhiêu ?

A. s = 45 m.          B. s = 82,6 m.

C.s = 252m.          D. s = 135 m.

Chọn đáp án A

I.6. Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 thì tốc độ trung bình vtb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu ?

A. vtb = 15 m/s.                                    B. vtb = 8 m/s.

C. vtb = 10 m/s.                                    D. vtb = 1 m/s

Chọn đáp án C

I.7. Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 s. Hỏi tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu ?

A. v = 62,8 m/s.                                    B. v = 3,14 m/s.

C. v = 628 m/s.                                     D. v = 6,28 m/s.

Chọn đáp án D

I.8. Hai bến sông A và B cùng nằm trên một bờ sông, cách nhau 18 km. Cho biết vận tốc của ca nô đối với nước là 16,2 km/h và vận tốc của nước đối với bờ sông là 5,4 km/h. Hỏi khoảng thời gian t để một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi lại chạy ngược dòng trở về A bằng bao nhiêu ?

A. t = 1 giờ 40 phút.                            B. t ≈ 1 giờ 20 phút.

C. t = 2 giờ 30 phút.                             D. t = 2 giờ 10 phút.

Chọn đáp án C.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!