Giải bài tập

Giải Bài C1, C2, C3 trang 77 Sách Vật Lý 10 Nâng Cao – Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Giải bài C1, C2, C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao.Bài 17 Lực hấp dẫn. Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?; Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Câu C1: Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Giải :

Bạn đang xem: Giải Bài C1, C2, C3 trang 77 Sách Vật Lý 10 Nâng Cao – Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}};G = 6,{67.10^{ – 11}}N{m^2}/k{g^2}\)

G quá nhỏ; m1, m2 cũng nhỏ nên \({F_{hd}} \approx 0 =  > {F_{hd}}\) này hầu như không gây tác động gì đối với các vật thể thông thường quanh ta.


Câu C2: Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Giải :

Từ công thức \(g = {{GM} \over {{{(R + h)}^2}}}\)ta thấy các vật ở cùng một nơi trên Trái Đất (R như nhau ) và ở gần mặt đất (\(h \le R\) nên coi \(h \approx 0\)) phải có cùng một gia tốc rơi tự do \(g = {{GM} \over {{R^2}}}\).


Câu C3: Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất …) ?

Giải 

Vì vật thể có khối lượng rất lớn mới tác dụng lực hấp dẫn đáng kể lên các vật ở xung quanh nó.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài C1, C2, C3 trang 77 Sách Vật Lý 10 Nâng Cao – Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.” state=”close”]Giải bài C1, C2, C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao.Bài 17 Lực hấp dẫn. Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?; Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Câu C1: Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Giải :

\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}};G = 6,{67.10^{ – 11}}N{m^2}/k{g^2}\)

G quá nhỏ; m1, m2 cũng nhỏ nên \({F_{hd}} \approx 0 =  > {F_{hd}}\) này hầu như không gây tác động gì đối với các vật thể thông thường quanh ta.


Câu C2: Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Giải :

Từ công thức \(g = {{GM} \over {{{(R + h)}^2}}}\)ta thấy các vật ở cùng một nơi trên Trái Đất (R như nhau ) và ở gần mặt đất (\(h \le R\) nên coi \(h \approx 0\)) phải có cùng một gia tốc rơi tự do \(g = {{GM} \over {{R^2}}}\).


Câu C3: Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất …) ?

Giải 

Vì vật thể có khối lượng rất lớn mới tác dụng lực hấp dẫn đáng kể lên các vật ở xung quanh nó.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!