Giải bài tập

Giải Bài C1, C2, C3, C4 trang 7, 8, 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao – Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không

Giải bài C1, C2, C3, C4 trang 7, 8, 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao.Bài 1 chuyển động cơ. Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó . Biết : RTD =6400 km ; Rqđ = 150 000 000 km; Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không

Câu C1: Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó . Biết : RTD =6400 km ; Rqđ = 150 000 000 km

Có thể coi Trái Đất là một chất điểm trong chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời không ?

Bạn đang xem: Giải Bài C1, C2, C3, C4 trang 7, 8, 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao – Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không

Giải : \({{{\rm{Rtd}}} \over {{\rm{Rqd}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{6400}}} \over {{\rm{150000000}}}} \approx {\rm{0,0000427}}\)

\({{{\rm{Đường}}\,{\rm{kính}}\,{\rm{trái}}\,{\rm{đất}}} \over {{\rm{Độ}}\,{\rm{dài}}\,{\rm{quỹ}}\,{\rm{đạo}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{2}}{\rm{.6400}}} \over {{\rm{2}}{\rm{.3,14}}{\rm{.15}}\,{\rm{00}}\,{\rm{00}}\,{\rm{000}}}}{\rm{ = 0,0000136}}\)

Đường kính Trái Đất << Quãng đường đi của nó nên có thể coi Trái Đất là chất điểm trong chuyển động quanh Mặt trời


Câu C2: Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không

 Bảng giờ tàu Thống nhất Bắc Nam S1

(Số liệu năm 2003)

Ga

 Giờ đến

Giờ rời ga

Hà Nội

19h00 min

Vinh

0 h 34 min

0 h 42 min

Huế

7 h 50 min

7 h 58 min

Đà Nẵng

10 h 32 min

10 h 47 min

Nha trang

19 h 55 min

20 h 03 min

Sài Gòn

4 h 00 min

Bảng giờ tàu chỉ thời điểm tàu khởi hành , tàu đến ga. Đó là khoảng thời gian tính từ gốc 0 h lúc nửa đêm cùng ngày đến lúc đó.

Giải 

Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc tọa độ O


Câu C3: Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?

Giải :Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy vì khoảng thời gian không phụ thuộc vào việc chọn mốc thời gian.


Câu C4: Khi đu quay hoạt động bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến , bộ phận nào quay ?

Giải: Khi đu quay hoạt động, các thanh nan hoa, các thanh giằng chuyển động quay (vì quỹ đạo các điểm khác nhau không chồng khít được lên nhau), còn ngăn chứa ghế ngồi chuyển động tịnh tiến (vì các điểm thuộc ngăn đều chuyển động trên các quỹ đạo cùng bán kính, chồng khít được lên nhau)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài C1, C2, C3, C4 trang 7, 8, 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao – Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không” state=”close”]Giải bài C1, C2, C3, C4 trang 7, 8, 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao.Bài 1 chuyển động cơ. Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó . Biết : RTD =6400 km ; Rqđ = 150 000 000 km; Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không

Câu C1: Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó . Biết : RTD =6400 km ; Rqđ = 150 000 000 km

Có thể coi Trái Đất là một chất điểm trong chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời không ?

Giải : \({{{\rm{Rtd}}} \over {{\rm{Rqd}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{6400}}} \over {{\rm{150000000}}}} \approx {\rm{0,0000427}}\)

\({{{\rm{Đường}}\,{\rm{kính}}\,{\rm{trái}}\,{\rm{đất}}} \over {{\rm{Độ}}\,{\rm{dài}}\,{\rm{quỹ}}\,{\rm{đạo}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{2}}{\rm{.6400}}} \over {{\rm{2}}{\rm{.3,14}}{\rm{.15}}\,{\rm{00}}\,{\rm{00}}\,{\rm{000}}}}{\rm{ = 0,0000136}}\)

Đường kính Trái Đất << Quãng đường đi của nó nên có thể coi Trái Đất là chất điểm trong chuyển động quanh Mặt trời


Câu C2: Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không

 Bảng giờ tàu Thống nhất Bắc Nam S1

(Số liệu năm 2003)

Ga

 Giờ đến

Giờ rời ga

Hà Nội

19h00 min

Vinh

0 h 34 min

0 h 42 min

Huế

7 h 50 min

7 h 58 min

Đà Nẵng

10 h 32 min

10 h 47 min

Nha trang

19 h 55 min

20 h 03 min

Sài Gòn

4 h 00 min

Bảng giờ tàu chỉ thời điểm tàu khởi hành , tàu đến ga. Đó là khoảng thời gian tính từ gốc 0 h lúc nửa đêm cùng ngày đến lúc đó.

Giải 

Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc tọa độ O


Câu C3: Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?

Giải :Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy vì khoảng thời gian không phụ thuộc vào việc chọn mốc thời gian.


Câu C4: Khi đu quay hoạt động bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến , bộ phận nào quay ?

Giải: Khi đu quay hoạt động, các thanh nan hoa, các thanh giằng chuyển động quay (vì quỹ đạo các điểm khác nhau không chồng khít được lên nhau), còn ngăn chứa ghế ngồi chuyển động tịnh tiến (vì các điểm thuộc ngăn đều chuyển động trên các quỹ đạo cùng bán kính, chồng khít được lên nhau)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!