Giải bài tập

Giải Bài C1, C2, C3, C4, C5, C6 trang 11, 12, 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao – Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?

Giải bài C1, C2, C3, C4, C5, C6 trang 11, 12, 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao. Bài 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng, chuyển động thẳng đều. Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?; Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?

Câu C1: Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?

Giải :– Điểm đặt (điểm gốc)

Bạn đang xem: Giải Bài C1, C2, C3, C4, C5, C6 trang 11, 12, 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao – Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?

– Phương chiều

– Độ lớn (tỉ lệ với độ dài vectơ)


Câu C2: Giá  trị đại số ∆x của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không ?

Giải :

Trong chuyển động thẳng giá trị đại số ∆x của vectơ độ dời đã thể hiện được đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)

Phương của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) là phương của quỹ đạo đã biết

\({\rm{\Delta x > 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) cùng chiều dương

\({\rm{\Delta x < 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}}\)  ngược chiều dương

\(\left| {{\rm{\Delta x}}} \right|{\rm{ = }}{{\rm{M}}_{\rm{1}}}{{\rm{M}}_{\rm{2}}}{\rm{ = }}\)độ lớn của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)


Câu C3: Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?

Giải 

Không. Chỉ khi chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều nhất định thì mới có \(\left| {{\rm{\Delta x}}} \right|{\rm{ = S}}\)


Câu C4: Khẩu hiệu trong các cuộc thi điển kinh là cao nhất, nhanh nhất, xa hơn. Điều đó liên quan đến đại lượng nào trong vật lý?

Tại SEAGAMES 23 năm 2005 (Phi-lip-pin), vận động viên: Đỗ Thị Bông đã giành Huy chương vàng môn chạy 800m với thành tích 2 min 2.66s, phá kỉ lục SEAGAMES

Giải :

Khẩu hiệu trong cuộc thi liên quan đại lượng “vận tốc” trong vật lý.


Câu C5: Giả sử chị Đỗ Thị Bông chạy trên một đường thẳng thì vận tốc trung bình của chị bằng 6.5m/s. Vận tốc này có đặc trưng chính xác cho tính chất nhanh chậm của chuyển động của chị tại mọi thời điểm không ?

Giải:

Không . (Trong thời gian chạy, có thể có lúc chạy với vận tốc lớn hơn 6,5 m/s; có lúc chạy với vận tốc nhỏ hơn 6.5m/s)


Câu C6: Có thể suy ra quãng đường đi được nhờ đồ thị vận tốc theo thời gian được không ?

Giải :

Được. Trên đồ thị v (t), diện tích hình chữ nhật ABCO biểu thị quãng đường đi được trong thời gian t .

SABCO = OA.OC = v.t =S

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài C1, C2, C3, C4, C5, C6 trang 11, 12, 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao – Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?” state=”close”]Giải bài C1, C2, C3, C4, C5, C6 trang 11, 12, 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao. Bài 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng, chuyển động thẳng đều. Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?; Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?

Câu C1: Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?

Giải :– Điểm đặt (điểm gốc)

– Phương chiều

– Độ lớn (tỉ lệ với độ dài vectơ)


Câu C2: Giá  trị đại số ∆x của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không ?

Giải :

Trong chuyển động thẳng giá trị đại số ∆x của vectơ độ dời đã thể hiện được đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)

Phương của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) là phương của quỹ đạo đã biết

\({\rm{\Delta x > 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) cùng chiều dương

\({\rm{\Delta x < 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}}\)  ngược chiều dương

\(\left| {{\rm{\Delta x}}} \right|{\rm{ = }}{{\rm{M}}_{\rm{1}}}{{\rm{M}}_{\rm{2}}}{\rm{ = }}\)độ lớn của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)


Câu C3: Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?

Giải 

Không. Chỉ khi chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều nhất định thì mới có \(\left| {{\rm{\Delta x}}} \right|{\rm{ = S}}\)


Câu C4: Khẩu hiệu trong các cuộc thi điển kinh là cao nhất, nhanh nhất, xa hơn. Điều đó liên quan đến đại lượng nào trong vật lý?

Tại SEAGAMES 23 năm 2005 (Phi-lip-pin), vận động viên: Đỗ Thị Bông đã giành Huy chương vàng môn chạy 800m với thành tích 2 min 2.66s, phá kỉ lục SEAGAMES

Giải :

Khẩu hiệu trong cuộc thi liên quan đại lượng “vận tốc” trong vật lý.


Câu C5: Giả sử chị Đỗ Thị Bông chạy trên một đường thẳng thì vận tốc trung bình của chị bằng 6.5m/s. Vận tốc này có đặc trưng chính xác cho tính chất nhanh chậm của chuyển động của chị tại mọi thời điểm không ?

Giải:

Không . (Trong thời gian chạy, có thể có lúc chạy với vận tốc lớn hơn 6,5 m/s; có lúc chạy với vận tốc nhỏ hơn 6.5m/s)


Câu C6: Có thể suy ra quãng đường đi được nhờ đồ thị vận tốc theo thời gian được không ?

Giải :

Được. Trên đồ thị v (t), diện tích hình chữ nhật ABCO biểu thị quãng đường đi được trong thời gian t .

SABCO = OA.OC = v.t =S

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!