Giải bài tập

Giải Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 Lý 11 Nâng cao – Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực đó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Giải bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 SGK Vật lí 11 Nâng cao.Bài 1 điện tích định luật Cu-lông. Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm Hình 1.4 ; Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực đó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Câu C1: – Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm Hình 1.4 khi được đưa ra xa quả cầu thì diện tích ở hai đầu thanh kim loại lại “biến mất” ?

Bạn đang xem: Giải Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 Lý 11 Nâng cao – Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực đó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Bản thân thanh kim loại ban đầu không tích điện (ở trạng thái trung hòa); do hiện tượng hưởng ứng nên bị nhiễm điện (do sự phân bố điện tích trong thanh  kim loại bị lệch). Khi được đưa ra xa quả cầu thì sự hưởng ứng điện không còn nữa, vì vậy sự phân bố điện tích của thanh kim loại trở lại như cũ, nghĩa là vẫn trung hòa điện.


Câu C2: Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Từ biểu thức của lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy:

– Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r giữa 2 vật hay hai điện tích.

– Lực Cu-lông có thể là lực đẩy hay lực hút, còn lực hấp dẫn luôn luôn là lực hút.


Bài 1: Hãy chọn phát biểu đúng.

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A.  tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

B.  tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Chọn C


Bài 2: Hãy chọn phương án đúng

Dấu của các điện tích q1 q2 trên hình 1.7 là:

         

A. q1> 0; q2< 0.

B. q1< 0; q2> 0.

C. q1<0; q2< 0.

D. Chưa biết chắc chắn vì chưa biết độ lớn của q1 q2.

Chọn C.


Bài 3:  Cho biết trong 22,4 l khí Hidrô ở 0°C và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và êlectron. Hãy tính tổng các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1cm3 khí Hidrô.

Trong 1 cm3 (hay 10-3 l) khí Hiđro có số nguyên tử Hiđro là :

\(n = {{{{10}^{ – 3}}} \over {22,4}}{\rm{ \times }}2{\rm{ \times }}6,02{\rm{ \times }}{10^{23}} = 5,{375.10^{19}}\)

Mỗi điện tích dương là e = 1,6.10-19 (C)

Tổng các điện tích dương: q = ne = 8,6 (C)

Tổng các điện tích âm: q = -8,6 (C)


Bài 4:  Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.

Theo định luật Cu-lông:

\(F = {9.10^9}{{|{q_1}{q_2}|} \over {{r^2}}} = {9.10^9}.{{1,{{6.10}^{ – 19}}1,{{6.10}^{ – 19}}} \over {{{({{5.10}^{ – 11}})}^2}}}\)

\(\Rightarrow F = 9,216.10^{-8}\) (N).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 Lý 11 Nâng cao – Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực đó có gì giống nhau, có gì khác nhau” state=”close”]Giải bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 SGK Vật lí 11 Nâng cao.Bài 1 điện tích định luật Cu-lông. Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm Hình 1.4 ; Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực đó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Câu C1: – Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm Hình 1.4 khi được đưa ra xa quả cầu thì diện tích ở hai đầu thanh kim loại lại “biến mất” ?

Bản thân thanh kim loại ban đầu không tích điện (ở trạng thái trung hòa); do hiện tượng hưởng ứng nên bị nhiễm điện (do sự phân bố điện tích trong thanh  kim loại bị lệch). Khi được đưa ra xa quả cầu thì sự hưởng ứng điện không còn nữa, vì vậy sự phân bố điện tích của thanh kim loại trở lại như cũ, nghĩa là vẫn trung hòa điện.


Câu C2: Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Từ biểu thức của lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy:

– Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r giữa 2 vật hay hai điện tích.

– Lực Cu-lông có thể là lực đẩy hay lực hút, còn lực hấp dẫn luôn luôn là lực hút.


Bài 1: Hãy chọn phát biểu đúng.

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A.  tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

B.  tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Chọn C


Bài 2: Hãy chọn phương án đúng

Dấu của các điện tích q1 q2 trên hình 1.7 là:

         

A. q1> 0; q2< 0.

B. q1< 0; q2> 0.

C. q1<0; q2< 0.

D. Chưa biết chắc chắn vì chưa biết độ lớn của q1 q2.

Chọn C.


Bài 3:  Cho biết trong 22,4 l khí Hidrô ở 0°C và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và êlectron. Hãy tính tổng các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1cm3 khí Hidrô.

Trong 1 cm3 (hay 10-3 l) khí Hiđro có số nguyên tử Hiđro là :

\(n = {{{{10}^{ – 3}}} \over {22,4}}{\rm{ \times }}2{\rm{ \times }}6,02{\rm{ \times }}{10^{23}} = 5,{375.10^{19}}\)

Mỗi điện tích dương là e = 1,6.10-19 (C)

Tổng các điện tích dương: q = ne = 8,6 (C)

Tổng các điện tích âm: q = -8,6 (C)


Bài 4:  Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.

Theo định luật Cu-lông:

\(F = {9.10^9}{{|{q_1}{q_2}|} \over {{r^2}}} = {9.10^9}.{{1,{{6.10}^{ – 19}}1,{{6.10}^{ – 19}}} \over {{{({{5.10}^{ – 11}})}^2}}}\)

\(\Rightarrow F = 9,216.10^{-8}\) (N).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!