Giải bài tập

Giải Bài C1, 1, 2, 3 trang 38, 40 Vật Lý 10 Nâng Cao – Chọn câu sai

Giải bài C1, 1, 2, 3 trang 38, 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Bài 8 Chuyển động tròn đều , tốc độ dài và tốc độ góc.Khi chuyển động tròn đều , chất điểm có thay đổi vận tốc không ?; Chọn câu sai

Câu C1: Khi chuyển động tròn đều , chất điểm có thay đổi vận tốc không ?

Giải :

Bạn đang xem: Giải Bài C1, 1, 2, 3 trang 38, 40 Vật Lý 10 Nâng Cao – Chọn câu sai

Trong chuyển động tròn đều , độ lớn vận tốc không đổi nhưng phương của vectơ vận tốc luôn thay đổi.


Bài 1: Chọn câu sai

Trong chuyển động tròn đều bán kính r , chu kì T , tần số f

A. Chất điểm đi được một vòng trên đường tròn hết T giây

B. Cứ mỗi giây , chất điểm đi được f vòng , tức là đi được một quãng đường bằng \(2f\pi r\)

C. Chất điểm đi được f vòng trong T giây

D. Nếu chu kì T tăng lên hai lần thì tần số f giảm đi hai lần

Giải :

C. Đúng vì công thức \(T = {1 \over f}\)

A. Sai vì công thức \(v = {{2\pi r} \over T}\)

B . Sai vì công thức \(\omega  = {{2\pi } \over T}\)

D . Sai vì công thức \(\omega  = {{2\pi } \over T}\)


Bài 2: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng \({3 \over 4}\) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim

Giải 

Kim phút quay 1 vòng hết 1 h \(=>{T_{ph}} = 1h\)

Kim giờ quay 1 vòng hết 12h  \(=>{T_g} = 12h\)

\({{{\omega _g}} \over {{\omega _{ph}}}} = {{{{2\pi } \over {{T_h}}}} \over {{{2\pi } \over {{T_{ph}}}}}} = {{{T_{ph}}} \over {{T_g}}} = {1 \over {12}}\)

\({{{v_g}} \over {{v_{ph}}}} = {{{r_g}} \over {{r_{ph}}}}.{{{\omega _g}} \over {{\omega _{ph}}}} = {3 \over 4}.{1 \over {12}} = {1 \over {16}}\)


Bài 3: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s . Tính tốc độ góc , chu kì , tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều . Bán kính Trái Đất bằng 6400 km

Giải 

Bán kính quỹ đạo :

          r = 6400 + 300 = 6700 km

\(\eqalign{  & \omega  = {v \over r} = {{7,9} \over {6700}} = 1,{18.10^{ – 3\,}}(rad/s)  \cr  & T = {{2\pi} \over \omega} \approx 5325s = 1h28\min 45s  \cr  & f = {1 \over T} = 1,{88.10^{ – 4}}(Hz) \cr} \)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài C1, 1, 2, 3 trang 38, 40 Vật Lý 10 Nâng Cao – Chọn câu sai” state=”close”]Giải bài C1, 1, 2, 3 trang 38, 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Bài 8 Chuyển động tròn đều , tốc độ dài và tốc độ góc.Khi chuyển động tròn đều , chất điểm có thay đổi vận tốc không ?; Chọn câu sai

Câu C1: Khi chuyển động tròn đều , chất điểm có thay đổi vận tốc không ?

Giải :

Trong chuyển động tròn đều , độ lớn vận tốc không đổi nhưng phương của vectơ vận tốc luôn thay đổi.


Bài 1: Chọn câu sai

Trong chuyển động tròn đều bán kính r , chu kì T , tần số f

A. Chất điểm đi được một vòng trên đường tròn hết T giây

B. Cứ mỗi giây , chất điểm đi được f vòng , tức là đi được một quãng đường bằng \(2f\pi r\)

C. Chất điểm đi được f vòng trong T giây

D. Nếu chu kì T tăng lên hai lần thì tần số f giảm đi hai lần

Giải :

C. Đúng vì công thức \(T = {1 \over f}\)

A. Sai vì công thức \(v = {{2\pi r} \over T}\)

B . Sai vì công thức \(\omega  = {{2\pi } \over T}\)

D . Sai vì công thức \(\omega  = {{2\pi } \over T}\)


Bài 2: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng \({3 \over 4}\) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim

Giải 

Kim phút quay 1 vòng hết 1 h \(=>{T_{ph}} = 1h\)

Kim giờ quay 1 vòng hết 12h  \(=>{T_g} = 12h\)

\({{{\omega _g}} \over {{\omega _{ph}}}} = {{{{2\pi } \over {{T_h}}}} \over {{{2\pi } \over {{T_{ph}}}}}} = {{{T_{ph}}} \over {{T_g}}} = {1 \over {12}}\)

\({{{v_g}} \over {{v_{ph}}}} = {{{r_g}} \over {{r_{ph}}}}.{{{\omega _g}} \over {{\omega _{ph}}}} = {3 \over 4}.{1 \over {12}} = {1 \over {16}}\)


Bài 3: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s . Tính tốc độ góc , chu kì , tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều . Bán kính Trái Đất bằng 6400 km

Giải 

Bán kính quỹ đạo :

          r = 6400 + 300 = 6700 km

\(\eqalign{  & \omega  = {v \over r} = {{7,9} \over {6700}} = 1,{18.10^{ – 3\,}}(rad/s)  \cr  & T = {{2\pi} \over \omega} \approx 5325s = 1h28\min 45s  \cr  & f = {1 \over T} = 1,{88.10^{ – 4}}(Hz) \cr} \)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!