Giải bài tập

Giải Bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25, 26 SBT Vật lý 9: Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm. Tính chiều dài của sợi dây

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25, 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9. Câu 9.8: Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây; Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm. Tính chiều dài của sợi dây…

Bài 9.8: Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây?

A. Dây bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm.

Bạn đang xem: Giải Bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25, 26 SBT Vật lý 9: Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm. Tính chiều dài của sợi dây

B. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.

C. Đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong số các kim loại và tốt hơn nhôm.

D. Đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm.

Chọn B. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.


Bài 9.9: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn.

A. \(R = \rho {S \over l}\)

B. \(R = {l \over {\rho S}}\)

C. \(R = {{l{\rm{S}}} \over \rho }\)

D. \(R = \rho {l \over S}\)

Chọn D. \(R = \rho {l \over S}\)


Bài 9.10: Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.

a. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.

b. Mắc cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một điện trở có trị số 5Ω và đặt hai đầu đoạn mạch nối tiếp này một hiệu điện thế là 3V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở.

a) Chiều dài của dây nikenlin:

\(l = {{R{\rm{S}}} \over \rho } = {{10 \times 0,{{1.10}^{ – 6}}} \over {0,{{4.10}^{ – 6}}}} = 2,5m$\)

b) Điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong mạch là:

R = R1 + R2 = 10 + 5 = 15Ω

\(I = {U \over R} = {3 \over {15}} = 0,2{\rm{A}} \Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,2{\rm{A}}\) (R1 nt R2)

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là: Ucd = IR1 = 0,2.10 = 2V

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25, 26 SBT Vật lý 9: Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm. Tính chiều dài của sợi dây” state=”close”]Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25, 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9. Câu 9.8: Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây; Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm. Tính chiều dài của sợi dây…

Bài 9.8: Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây?

A. Dây bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm.

B. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.

C. Đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong số các kim loại và tốt hơn nhôm.

D. Đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm.

Chọn B. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.


Bài 9.9: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn.

A. \(R = \rho {S \over l}\)

B. \(R = {l \over {\rho S}}\)

C. \(R = {{l{\rm{S}}} \over \rho }\)

D. \(R = \rho {l \over S}\)

Chọn D. \(R = \rho {l \over S}\)


Bài 9.10: Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.

a. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.

b. Mắc cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một điện trở có trị số 5Ω và đặt hai đầu đoạn mạch nối tiếp này một hiệu điện thế là 3V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở.

a) Chiều dài của dây nikenlin:

\(l = {{R{\rm{S}}} \over \rho } = {{10 \times 0,{{1.10}^{ – 6}}} \over {0,{{4.10}^{ – 6}}}} = 2,5m$\)

b) Điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong mạch là:

R = R1 + R2 = 10 + 5 = 15Ω

\(I = {U \over R} = {3 \over {15}} = 0,2{\rm{A}} \Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,2{\rm{A}}\) (R1 nt R2)

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là: Ucd = IR1 = 0,2.10 = 2V

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!