Giải bài tập

Giải Bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 trang 24 SBT Vật Lý 12:Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?

Bài 9 Sóng dừng SBT Lý lớp 12. Giải bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng ?; Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?

9.5.  Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Bạn đang xem: Giải Bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 trang 24 SBT Vật Lý 12:Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?

A. một bước sóng.                                  B. nửa bước sóng,

c. một phần tư bước sóng.                    D. hai lần bước sóng.

9.6. Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?

A. 1 m.               B. 0,5 m.                C. 2 m.                 D. 0,25 m.

9.7.  Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóngế Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là

A. 90 cm/s.                         B. 40 m/s.

C. 40 cm/s.                         D. 90 m/s.

9.8. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.

B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng,

C. một số nguyên lần bước sóng.

D. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.

9.9. Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút bằng

A. \( {\pi  \over 4}\) (rad).

B.\( {\pi  \over 4}\)   (rad).

C. \(\pi\)(rad).

D. 0 (rad).

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
B A B B C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 trang 24 SBT Vật Lý 12:Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?” state=”close”]
Bài 9 Sóng dừng SBT Lý lớp 12. Giải bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng ?; Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?

9.5.  Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

A. một bước sóng.                                  B. nửa bước sóng,

c. một phần tư bước sóng.                    D. hai lần bước sóng.

9.6. Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?

A. 1 m.               B. 0,5 m.                C. 2 m.                 D. 0,25 m.

9.7.  Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóngế Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là

A. 90 cm/s.                         B. 40 m/s.

C. 40 cm/s.                         D. 90 m/s.

9.8. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.

B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng,

C. một số nguyên lần bước sóng.

D. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.

9.9. Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút bằng

A. \( {\pi  \over 4}\) (rad).

B.\( {\pi  \over 4}\)   (rad).

C. \(\pi\)(rad).

D. 0 (rad).

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
B A B B C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!