Giải bài tập

Giải Bài 9, 10, 11 trang 94 SBT Sinh 11: Quả được hình thành từ đâu?

Giải bài 9, 10, 11 trang 94 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản .Câu 9: Hạt đỗ thuộc loại…;  Quả được hình thành từ đâu ?

9. Hạt đỗ thuộc loại

A. quả giả.

Bạn đang xem: Giải Bài 9, 10, 11 trang 94 SBT Sinh 11: Quả được hình thành từ đâu?

B. quả đơn tính,

C. hạt có nội nhũ.

D. hạt không nội nhũ.

10. Quả được hình thành từ

A. bầu nhuỵ.

B. noãn đã được thụ tinh,

C. bầu nhị.

D. noãn không được thụ tinh

11. Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là

A. tạo ra thế hệ sau luôn thích nshi với môi trường sống ổn định.

B. luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các tế bào sinh dục (các giao tử),

C. luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.

D. sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.

ĐÁP ÁN

9

10

11

D

A

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 9, 10, 11 trang 94 SBT Sinh 11: Quả được hình thành từ đâu?” state=”close”]
Giải bài 9, 10, 11 trang 94 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản .Câu 9: Hạt đỗ thuộc loại…;  Quả được hình thành từ đâu ?

9. Hạt đỗ thuộc loại

A. quả giả.

B. quả đơn tính,

C. hạt có nội nhũ.

D. hạt không nội nhũ.

10. Quả được hình thành từ

A. bầu nhuỵ.

B. noãn đã được thụ tinh,

C. bầu nhị.

D. noãn không được thụ tinh

11. Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là

A. tạo ra thế hệ sau luôn thích nshi với môi trường sống ổn định.

B. luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các tế bào sinh dục (các giao tử),

C. luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.

D. sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.

ĐÁP ÁN

9

10

11

D

A

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!