Giải bài tập

Giải Bài 9, 10, 11 trang 146 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 9, 10, 11 trang 146 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 9: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng…

Bài 9: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Bạn đang xem: Giải Bài 9, 10, 11 trang 146 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?

Đường phân

Chu trình Krebs

Chuỗi hô hấp

Vị trí xảy ra

Bào tương

Chất nền ti thể

Màng ngoài ti thể

Nguyên liệu

Glucose,ADP, NAD+

Acid pyruvic, NAD+, FAD+, ADP

NADH ,FADH2, ADP

Sản phẩm

Acid pyruvic, NADH, ATP,

NADH,FADH2, CO2, ATP

NAD+, FAD+, ATP

Năng lượng

2ATP

2ATP

34ATP

Bài 10: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Giống : đều là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn giải phóng năng lượng cho tế bào. ( hóa dị dưỡng các hợp chất carbon hidrat)

Khác:

Đặc điểm

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kỵ khí

Chất nhận electron cuối cùng

O2

    CO2, NO3-, SO42-

Năng lượng giải phóng

Lớn (38ATP)

Ít

Bài 11: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?

Trong quá trình hô hấp, kết thúc quá trình đường phân 2 axitpiruvic được tạo thành, khi co cơ liên tục oxi không đủ cung cấp cho quá trình hô hấp này, quá trình hô hấp ko tiếp tục vào chu trình krebs mà chuyển sang quá trình hô hấp kị khí tạo ra sản phẩm là axit lactic và một ít ATP, chính axit lactic đầu độc cơ làm cơ mỏi.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 9, 10, 11 trang 146 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?” state=”close”]

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 9, 10, 11 trang 146 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 9: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng…

Bài 9: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Đường phân

Chu trình Krebs

Chuỗi hô hấp

Vị trí xảy ra

Bào tương

Chất nền ti thể

Màng ngoài ti thể

Nguyên liệu

Glucose,ADP, NAD+

Acid pyruvic, NAD+, FAD+, ADP

NADH ,FADH2, ADP

Sản phẩm

Acid pyruvic, NADH, ATP,

NADH,FADH2, CO2, ATP

NAD+, FAD+, ATP

Năng lượng

2ATP

2ATP

34ATP

Bài 10: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Giống : đều là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn giải phóng năng lượng cho tế bào. ( hóa dị dưỡng các hợp chất carbon hidrat)

Khác:

Đặc điểm

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kỵ khí

Chất nhận electron cuối cùng

O2

    CO2, NO3-, SO42-

Năng lượng giải phóng

Lớn (38ATP)

Ít

Bài 11: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?

Trong quá trình hô hấp, kết thúc quá trình đường phân 2 axitpiruvic được tạo thành, khi co cơ liên tục oxi không đủ cung cấp cho quá trình hô hấp này, quá trình hô hấp ko tiếp tục vào chu trình krebs mà chuyển sang quá trình hô hấp kị khí tạo ra sản phẩm là axit lactic và một ít ATP, chính axit lactic đầu độc cơ làm cơ mỏi.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!