Giải bài tập

Giải Bài 9, 10, 11, 12 trang 71, 72, 73 SBT Sinh 10: Ý nghĩa của nguyên phân là gì?

Chương IV Phân bào SBT sinh lớp 10. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 71, 72, 73 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 9: Điền các giai đoạn thích hợp thay cho các số trong sơ đồ sau…

Bài 9: Điền các giai đoạn thích hợp thay cho các số trong sơ đồ sau :

 

Bạn đang xem: Giải Bài 9, 10, 11, 12 trang 71, 72, 73 SBT Sinh 10: Ý nghĩa của nguyên phân là gì?

Pha G1.
Pha S.
Pha G2.
Pha nguyên phân (M)

Bài 10: a) Ý nghĩa của nguyên phân ?

           b) Những tính chất đặc trưng về số lượng, hình thái của bộ NST thuộc mỗi loài được thể hiện ở những thời điểm nào trong chu kì nguyên phân ?

a) *  Ỷ nghĩa sinh học:

–     Với sinh vật đơn bào, nguyên phân là hình thức sinh sản, giúp tăng số lượng tế bào trong quần thể.

–    Với sinh vật đa bào : Nguyên phân giúp cơ thể sinh vật lớn lên (tăng kích thước, chiều cao, cân nặng).

*  Ý nghĩa di truyền :

–     Với sinh vật đơn bào : Nguyên phân là cơ chế duy trì bộ NST ổn định qua các thế hệ tế bào, cơ thể.

–       Với sinh vật đa bào :

+ Duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ tế bào.

+ Góp phần duy trì sự ổn định bộ NST qua các thế hệ cơ thể.

*   Ý nghĩa thực tiễn :

–     Là cơ sở khoa học của các biện pháp nhân giống vô tính : giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô…

–    Trong y học : Tạo ra các mô, bộ phận nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm…

b) Tính đặc trưng của bộ NST

–    Tính đặc trưng về số lượng biểu hiện ở pha Gị của kì trung gian.

–     Tính đặc trưng về hình thái (hình dạng, kích thước) biểu hiện ở kì giữa nguyên phân.

Bài 11: Một tế bào sinh dưỡng của người có khối lượng ADN là 6,6X 10~12 gam và có 46 NST. Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau.

Bài 12: Quan sát các hình sau đây và sắp xếp các hình theo trình tự của quá trình nguyên phân.

Trình tự diễn biến của kì trung gian và quá trình nguyên phân là :

D—>B—>A—>E—>C—>F

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 9, 10, 11, 12 trang 71, 72, 73 SBT Sinh 10: Ý nghĩa của nguyên phân là gì?” state=”close”]

Chương IV Phân bào SBT sinh lớp 10. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 71, 72, 73 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 9: Điền các giai đoạn thích hợp thay cho các số trong sơ đồ sau…

Bài 9: Điền các giai đoạn thích hợp thay cho các số trong sơ đồ sau :

 

Pha G1.
Pha S.
Pha G2.
Pha nguyên phân (M)

Bài 10: a) Ý nghĩa của nguyên phân ?

           b) Những tính chất đặc trưng về số lượng, hình thái của bộ NST thuộc mỗi loài được thể hiện ở những thời điểm nào trong chu kì nguyên phân ?

a) *  Ỷ nghĩa sinh học:

–     Với sinh vật đơn bào, nguyên phân là hình thức sinh sản, giúp tăng số lượng tế bào trong quần thể.

–    Với sinh vật đa bào : Nguyên phân giúp cơ thể sinh vật lớn lên (tăng kích thước, chiều cao, cân nặng).

*  Ý nghĩa di truyền :

–     Với sinh vật đơn bào : Nguyên phân là cơ chế duy trì bộ NST ổn định qua các thế hệ tế bào, cơ thể.

–       Với sinh vật đa bào :

+ Duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ tế bào.

+ Góp phần duy trì sự ổn định bộ NST qua các thế hệ cơ thể.

*   Ý nghĩa thực tiễn :

–     Là cơ sở khoa học của các biện pháp nhân giống vô tính : giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô…

–    Trong y học : Tạo ra các mô, bộ phận nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm…

b) Tính đặc trưng của bộ NST

–    Tính đặc trưng về số lượng biểu hiện ở pha Gị của kì trung gian.

–     Tính đặc trưng về hình thái (hình dạng, kích thước) biểu hiện ở kì giữa nguyên phân.

Bài 11: Một tế bào sinh dưỡng của người có khối lượng ADN là 6,6X 10~12 gam và có 46 NST. Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau.

Bài 12: Quan sát các hình sau đây và sắp xếp các hình theo trình tự của quá trình nguyên phân.

Trình tự diễn biến của kì trung gian và quá trình nguyên phân là :

D—>B—>A—>E—>C—>F

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!