Giải bài tập

Giải Bài 9.1, 9.2, 9.3. 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9: Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 9.1, 9.2, 9.3. 9.4 trang 24 Sách bài tập Vật lý 9. Câu 9.1: Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất; Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất?…

Bài 9.1: Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Sắt                            B. Nhôm

Bạn đang xem: Giải Bài 9.1, 9.2, 9.3. 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9: Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất

C. Bạc                           D. Đồng

Chọn C. Bạc


Bài 9.2: Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất?

A. Vonfram                   B. Sắt

C. Nhôm                       D. Đồng

Chọn B. Sắt


Bài 9.3: Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1, dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Khi so sánh các điện trở này, ta có:

A. R1>R2>R3                  B. R1>R3>R2

C. R2>R1>R3                  D. R3>R2>R1

Chọn D. R3>R2>R1


Bài 9.4: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

Ta có:  \(R = \rho {l \over S} = 1,{7.10^{ – 8}}.{{100} \over {{{2.10}^{ – 6}}}} = 0,85\Omega \)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 9.1, 9.2, 9.3. 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9: Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất” state=”close”]Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – SBT Vật Lý lớp 9: Giải bài 9.1, 9.2, 9.3. 9.4 trang 24 Sách bài tập Vật lý 9. Câu 9.1: Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất; Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất?…

Bài 9.1: Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Sắt                            B. Nhôm

C. Bạc                           D. Đồng

Chọn C. Bạc


Bài 9.2: Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất?

A. Vonfram                   B. Sắt

C. Nhôm                       D. Đồng

Chọn B. Sắt


Bài 9.3: Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1, dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Khi so sánh các điện trở này, ta có:

A. R1>R2>R3                  B. R1>R3>R2

C. R2>R1>R3                  D. R3>R2>R1

Chọn D. R3>R2>R1


Bài 9.4: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

Ta có:  \(R = \rho {l \over S} = 1,{7.10^{ – 8}}.{{100} \over {{{2.10}^{ – 6}}}} = 0,85\Omega \)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!