Giải bài tập

Giải Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 trang 101,102 SBT Hóa 12:  Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật ?

Bài 43 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Sách bài tập Hóa học 12.Giải bài 9.1 – 9.7 trang 101,102 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Trong số các nguồn năng lượng sau đây…;Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật ?

9.1. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng “sạch” ?

A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều.

Bạn đang xem: Giải Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 trang 101,102 SBT Hóa 12:  Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật ?

B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.

C. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt.

D. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân.

9.2.Việt Nam có mỏ quặng sắt rất lớn ở Thái Nguyên nên đã xây dựng khu liên hợp gang thép tại đây. Khu sản xuất được xây dựng ở gần khu vực khai thác mỏ là do

A. tiện vận chuyển nguyên liệu làm cho chi phí sản xuất thấp.

B. không thể bảo quản được quặng sắt lâu dài sau khi khai thác.

C. chỉ có thể xây dựng nhà máy sản xuất gang thép tại Thái Nguyên.

D. có thể bảo quản được quặng sắt khi vận chuyển, nhưng điều kiện khí hậu ở nơi khác không đảm bảo

9.3. Trong số các vật liệu sau, vật liệu nào có nguồn gốc hữu cơ ?

A. Gốm, sứ.                                      B. Xi măng.

C. Chất dẻo.                                     D. Đất sét nặn.

9.1

9.2

9.3

B

A

C

Bài 9.4: Tại sao khi điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cần phải thêm criolit ?

Tạo hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp, tăng độ dẫn điện, đỡ tốn điện năng. Tạo hỗn hợp xỉ nhe nổi lên trên, bảo vệ nhôm không bị oxi hoá bởi oxi trong không khí; nhôm được dẫn ra khỏi bể điện phân dễ dàng.

Bài 9.5: Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật (diệt cỏ kích thích sinh trưởng) ?

DDT có hoạt tính cao, tuy nhiên nó lại bền vững, phân hủy chậm. Dư lượng hoá chất trên sản phẩm dễ gây nguy hiểm.

Bài 9.6: Chất dẻo PVC [poli(vinyl clorua)] và chất dẻo PE (polietilen) khác nhau ( điểm nào? Có thể phân biệt chúng bằng cách nào ?

PVC : nặng hơn, chìm trong nước ; PE nhẹ hơn, nổi trên mặt nước.

Túi bằng PVC : sờ vào có cảm giác dính tay ; túi bằng PE sờ vào thấy trơn.

Túi bằng PVC không được dùng để đựng thực phẩm do có chất gây độc. Túi bằng PE không độc.

Có thể đốt mẫu chất trong lòng phễu đã có láng dung dịch AgNO3. PVC cháy tạo kết tủa trắng ; PE không có hiện tượng này.

Bài 9.7: Trong công nghiệp, trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen ngày nay sản xuất từ cumen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phenol theo hai cách và so sánh ưu điểm và hạn chế của hai cách.

Hường dẫn trả lời:

Điều chế phenol:

– Cách 1: từ clobenzen

C6H5Cl +  NaOH  →   C6H5ONa  +   HCl

C6H5ONa  +   HCl  →   C6H5OH +  NaCl

– Cách 2: từ cumen

\({C_6}{H_6}\buildrel {C{H_2} = CH – C{H_3},{H^ + }} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5} – CH – {(C{H_3})_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{2.Dd{H_2}S{O_4}}^{1.{O_2}}} {C_6}{H_5}OH + C{H_3} – CO – C{H_3}\)

Theo phương pháp hiện nay (cách 2) : rẻ tiền, ít ô nhiễm môi trường.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 trang 101,102 SBT Hóa 12:  Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật ?” state=”close”]Bài 43 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Sách bài tập Hóa học 12.Giải bài 9.1 – 9.7 trang 101,102 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Trong số các nguồn năng lượng sau đây…;Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật ?

9.1. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng “sạch” ?

A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều.

B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.

C. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt.

D. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân.

9.2.Việt Nam có mỏ quặng sắt rất lớn ở Thái Nguyên nên đã xây dựng khu liên hợp gang thép tại đây. Khu sản xuất được xây dựng ở gần khu vực khai thác mỏ là do

A. tiện vận chuyển nguyên liệu làm cho chi phí sản xuất thấp.

B. không thể bảo quản được quặng sắt lâu dài sau khi khai thác.

C. chỉ có thể xây dựng nhà máy sản xuất gang thép tại Thái Nguyên.

D. có thể bảo quản được quặng sắt khi vận chuyển, nhưng điều kiện khí hậu ở nơi khác không đảm bảo

9.3. Trong số các vật liệu sau, vật liệu nào có nguồn gốc hữu cơ ?

A. Gốm, sứ.                                      B. Xi măng.

C. Chất dẻo.                                     D. Đất sét nặn.

9.1

9.2

9.3

B

A

C

Bài 9.4: Tại sao khi điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cần phải thêm criolit ?

Tạo hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp, tăng độ dẫn điện, đỡ tốn điện năng. Tạo hỗn hợp xỉ nhe nổi lên trên, bảo vệ nhôm không bị oxi hoá bởi oxi trong không khí; nhôm được dẫn ra khỏi bể điện phân dễ dàng.

Bài 9.5: Tại sao hiện nay DDT không được dùng làm chất bảo vệ thực vật (diệt cỏ kích thích sinh trưởng) ?

DDT có hoạt tính cao, tuy nhiên nó lại bền vững, phân hủy chậm. Dư lượng hoá chất trên sản phẩm dễ gây nguy hiểm.

Bài 9.6: Chất dẻo PVC [poli(vinyl clorua)] và chất dẻo PE (polietilen) khác nhau ( điểm nào? Có thể phân biệt chúng bằng cách nào ?

PVC : nặng hơn, chìm trong nước ; PE nhẹ hơn, nổi trên mặt nước.

Túi bằng PVC : sờ vào có cảm giác dính tay ; túi bằng PE sờ vào thấy trơn.

Túi bằng PVC không được dùng để đựng thực phẩm do có chất gây độc. Túi bằng PE không độc.

Có thể đốt mẫu chất trong lòng phễu đã có láng dung dịch AgNO3. PVC cháy tạo kết tủa trắng ; PE không có hiện tượng này.

Bài 9.7: Trong công nghiệp, trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen ngày nay sản xuất từ cumen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phenol theo hai cách và so sánh ưu điểm và hạn chế của hai cách.

Hường dẫn trả lời:

Điều chế phenol:

– Cách 1: từ clobenzen

C6H5Cl +  NaOH  →   C6H5ONa  +   HCl

C6H5ONa  +   HCl  →   C6H5OH +  NaCl

– Cách 2: từ cumen

\({C_6}{H_6}\buildrel {C{H_2} = CH – C{H_3},{H^ + }} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5} – CH – {(C{H_3})_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{2.Dd{H_2}S{O_4}}^{1.{O_2}}} {C_6}{H_5}OH + C{H_3} – CO – C{H_3}\)

Theo phương pháp hiện nay (cách 2) : rẻ tiền, ít ô nhiễm môi trường.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!